menu
drukuj

2015-11-04 15:03:57

Konsultacje


Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

 

  

       Gmina Stary Dzierzgoń działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm) oraz Uchwały Nr II/23/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r. „w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2015r., poz.2489), przedkłada tym podmiotom projekt „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”, celem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 4.11. 2015 r.

Termin zakończenia konsultacji: 18.11.2015 r.

         Uwagi oraz opinie dot. Programu można składać na formularzu zgłaszania uwag do projektu uchwały do dnia 18 listopada 2015 roku:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu - stanowisko pracy ds. komunalnych
    i pozyskiwania środków budżetowych;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@starydzierzgon.pl ;
  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres – Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu , Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń.

 

 

 

 

 

 

Stary Dzierzgoń, dnia 4 listopada 2015 roku

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik uchwla.doc Projekt uchwały 2015-11-04 15:05:50 Kwolek Kamil
załącznik zalacznik.doc Załącznik do projektu uchwały - Program współpracy 2015-11-04 15:06:08 Kwolek Kamil
załącznik formu...i.doc Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały 2015-11-04 15:06:20 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 04.11.2015 14:03
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2015 14:04
Liczba wyświetleń: 720

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Konsultacje 04.11.2015 14:03 Kamil Kwolek
menu