menu

Artykuł archiwalny

drukuj

2015-11-20 07:28:44

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią


                             Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z ze zm.), informuję o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Monasterzysko Wielkie położonej w obrębie Monastarzysko w gminie Stary Dzierzgoń Uchwałą Nr III/26/2015 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 sierpnia 2015r publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2015r., poz. 3093 ogłoszony 09.10.2015 r., oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Monastarzysko, Wartule, Matule i Stary Dzierzgoń w gminie Stary Dzierzgoń Uchwałą Nr III/27/2015 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 sierpnia 2015r., publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2015r., poz. 3243 ogłoszony 26.10.2015 r.

                           Z treścią w/w dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu, oraz na stronie internetowej gminy.

 

 

                                                                                                                            Marek Turlej

                                                                                                                Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

Stary Dzierzgoń, 2015-11-20

 

Zarządzenie Nr 106/15;;;;

Zarządzenie Nr 107/15

UCHWAŁA NR III/26/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/27/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2015 r.

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 20.11.2015 06:28
Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2015 06:31
Liczba wyświetleń: 482

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią 20.11.2015 06:30 Kamil Kwolek
2 Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią 20.11.2015 06:30 Kamil Kwolek
3 Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią 20.11.2015 06:28 Kamil Kwolek
menu