menu
drukuj

2015-12-17 14:20:24

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji środowiskowej


„Rozbudowa obory uwięziowej w systemie bezściółkowym materace + ruszta dla 80 DJP, obecnie 36 DJP”

So 6220.3.9.2015                                                                       Stary Dzierzgoń 10.12.2015r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji środowiskowej

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń zawiadamiam,

że w dniu 10.12.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa obory uwięziowej w systemie bezściółkowym materace + ruszta dla 80 DJP, obecnie 36 DJP” w gminie Stary Dzierzgoń.
W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13.11.2015r. znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.446.2015.PW.3 oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku z dnia 21.10.2015r. znak SE.NS.80.4461.35.2015.EK.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono na stronie ug.samorzady.pl w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwie Myślice.

 

Z aktami przedmiotowej sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu w pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 – 1515  w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

                                                                                                     / - / Marek Turlej

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 17.12.2015 13:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 686

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu