menu
drukuj

2011-05-13 10:44:04

ZAWIADOMIENIE


      So 6220.1.1.2011                                                                   Stary Dzierzgoń  28.04.2011  

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98,poz. 1071 z późn. zm. )

zawiadamiam,

że  w związku z wnioskiem o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  złożonym dnia 23.03.2011, z powodu   nie usunięcia braków  w karcie informacyjnej przedsięwzięcia  pt: Kopalnia Kruszywa Naturalnego ze złoża Mortąg II. , pomimo prawidłowego wezwania i bezskutecznego upływu  wyznaczonego w wezwaniu terminu, wniesiony wniosek pozostawiono bez rozpoznania.

 

 

 

                                                                     Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

                                                                                          /-/ Marek Turlej

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 13.05.2011 09:44
Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2011 09:44
Liczba wyświetleń: 1879

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZAWIADOMIENIE 13.05.2011 09:44 Kamil Kwolek
menu