menu
drukuj

2016-10-18 14:26:55

Konsultacje „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”


Gmina Stary Dzierzgoń działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz Uchwały Nr II/23/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r.
„w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2015 r., poz.2489), przedkłada tym podmiotom projekt „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, celem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 18.10. 2016 r.

Termin zakończenia konsultacji: 02.11.2016 r.

         Uwagi oraz opinie dot. Programu można składać na formularzu zgłaszania uwag do projektu uchwały do dnia 2 listopada 2016 roku:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu - stanowisko pracy ds. komunalnych i pozyskiwania środków budżetowych;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@starydzierzgon.pl ;
  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres – Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu, Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik formu...i.doc 2016-10-18 14:27:20 Kwolek Kamil
załącznik proje...r.doc 2016-10-18 14:27:38 Kwolek Kamil
załącznik Proje... .doc 2016-10-18 14:27:51 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 18.10.2016 13:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 560

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu