menu
drukuj

2016-11-24 15:06:11

Zawiadomienie


Sesja Rady Gminy Stary Dzierzgoń

Stary Dzierzgoń, dnia  18 .11.2016 r.

 

 

 

So.0001.4.2016                                                              

 

                                                                                          

 

                                                                                                        

                   Zawiadamiam, iż dnia  30.11.2016 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno  Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:                                                                                                                                                                                                                             

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podziękowanie dla aspiranta sztabowego Adama Grzebyka za zajęcie II miejsca w IX Ogólnopolskich  Zawodach  Policjantów  Dzielnicowych – "Dzielnicowy Roku" i udział

w Ogólnopolskim finale konkursu "Dzielnicowy Roku", który odbył się w Katowicach.

 1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
 2. Interpelacje i wolne wnioski.
 3. Informacja n/t projektu pt. „Ograniczenie emisji CO2 - Gminny system doradztwa”- przedstawi Wojciech Sołdaczuk pracownik BP ODR w Sztumie.
 4. Informacja z działalności Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu.
 5. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy.
 6. Informacja o stanie dróg na terenie gminy.
 7. Projekty uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019,

- w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,

- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

- w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej,

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

- w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok".

 1. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

          

                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                        Reanata Lewandowska

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 24.11.2016 14:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 557

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu