menu
drukuj

2018-06-08 15:13:09

Ochrona Danych Osobowych


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 • imię i nazwisko IOD – Dariusz Klimowski
 • e-mail: IOD@fioi.org,
 • tel. 552394874,
 • adres Kancelarii IOD: 82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 25.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO?

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń

 

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności.

 

Kim jest inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu?

 • imię i nazwisko IOD – Dariusz Klimowski
 • e-mail: IOD@fioi.org,
 • tel. 552394874,
 • adres Kancelarii IOD: 82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 25.

 

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu

Masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych,
 • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,

 

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście w Urzędzie adres: Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń
 • elektronicznie na adres IOD@fioi.org
 • oraz listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, 82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 25

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 08.06.2018 14:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 644

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu