menu
drukuj

2018-06-19 14:37:09

Stawki za wodę i ścieki


Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr Decyzja nr GD.RET.070/46/D/2018.KR z dnia 21.05.2018 r., zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu na okres 3 lat, ceny i stawki opłat kształtują się następująco -> link do strony

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 19.06.2018 13:37
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2018 13:37
Liczba wyświetleń: 79

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Stawki za wodę i ścieki v 19.06.2018 13:37 Kamil Kwolek
menu