menu
drukuj

2019-11-18 15:07:34

Informacja


UWAGA MIESZKAŃCY!!!

 

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń informuje, że zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć do Urzędu Gminy wniosek o udział w w/w programie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 grudnia 2019 r.

            Kwota dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych,
z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł
i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych
odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

           Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Program realizowany będzie po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku Gminy Stary Dzierzgoń o dofinansowanie zadania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji,  zadanie nie będzie realizowane.

         W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania odpady będą odbierane tylko od tych rolników, którzy złożą wniosek oraz w takich ilościach jakie zostaną wskazane we wniosku.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do wskazanego przez gminę miejsca. Termin oraz wyznaczony punkt zostanie podany do publicznej wiadomości.

 

            Druki wniosków znajdują się na stronie www.starydzierzgon.pl oraz dostępne są w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu. Wszelkie informacje można uzyskać w pokoju nr 20 w godzinach urzędowania od 7.15 do 15.15 bądź telefonicznie pod numerem telefonu 55 276 14 81 wew. 44.

 

 

 

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

 / - / Marek Turlej

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniso...e.doc 2019-11-18 15:07:58 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 18.11.2019 14:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 452

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu