menu
drukuj

2020-04-07 12:15:57

Ogłoszenie o zamówieniu


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Rg.271.1.2020. Nazwa zadania: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.234..560,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Gmina Stary Dzierzgoń zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokumenty związane z oceną zdolności kredytowej zamawiającego.

Budżet i jego zmiany

 1. Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2020 rok .

 1. Zarządzenie nr 2/20 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany w planie finansowym dochodów

 i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2020 rok.

 1. Zarządzenie nr 12/20 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany w planie finansowym dochodów

 i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2020 rok.

 1. Zarządzenie nr 15/20 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany w planie finansowym dochodów

i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2020 rok.

 1. Uchwała nr I/4/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2020 rok.
 2. Zarządzenie nr 19/20 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany w planie finansowym dochodów

i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2020 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa

 1. Uchwała nr VI/47/19 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020- 2025 .

 1. Uchwała nr I/5/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025 .
 2. Uchwałę nr I/6/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 3. Uchwała Nr 019/g274/D/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
  z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o:
 1. Sprawozdania RB-NDS, RB-N, RB-Z, Rb- 27S i RB-28S

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie.pdf 2020-04-07 12:17:53 Kwolek Kamil
załącznik SIWZ.DOCX 2020-04-07 12:18:16 Kwolek Kamil
załącznik Uchwała RIO.pdf 2020-04-07 12:18:30 Kwolek Kamil
załącznik Załączniki.docx 2020-04-07 12:18:35 Kwolek Kamil
załącznik 2020-...1.jpg Informacja o treści złożonych ofert 2020-04-15 12:33:33 Kwolek Kamil
załącznik zawia...a.pdf zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-04-20 08:27:30 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 07.04.2020 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2020 11:32
Liczba wyświetleń: 267

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu 07.04.2020 11:29 Kamil Kwolek
2 Ogłoszenie o zamówieniu 07.04.2020 11:15 Kamil Kwolek
menu