menu
drukuj

2020-05-21 12:16:37

UWAGA MIESZKAŃCY!!!


UWAGA MIESZKAŃCY!!!

 

            Wójt Gminy Stary Dzierzgoń informuje, że do dnia 5 czerwca 2020 r.
w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu, można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

           Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, transportu

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

            Kwota dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych. Koszt kwalifikowany oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  • nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu
  • nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: transport i unieszkodliwianie odpadu;

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu  i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, poniesione w 2020 roku.

           Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Program realizowany będzie po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku Gminy Stary Dzierzgoń o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji,  zadanie nie będzie realizowane.

            Druki wniosków znajdują się na stronie www.starydzierzgon.pl oraz dostępne są w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu. Wszelkie informacje można uzyskać
w pokoju nr 20 w godzinach urzędowania od 7.15 do 15.15 bądź telefonicznie pod numerem telefonu 55 276 14 81 wew. 44.

 

 

 

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

 / - / Marek Turlej

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosekazbest-1.doc 2020-05-21 12:16:48 Kwolek Kamil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 21.05.2020 11:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 704

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu