menu
drukuj

2013-06-26 13:22:37

Obwieszczenie


dotyczy Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Folwark –granica województwa (o długości 4,1 km)

So.6220.4.2013

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ

z dnia 25.06.2013 r.

W sprawie wydania decyzji odmawiającej uchylenia decyzji ostatecznej nr So 6220.4.10.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Folwark –granica województwa (o długości 4,1 km)”w gminie Stary Dzierzgoń na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Gdańsku.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2013 poz. 267 ) oraz art. 85 ust. 3        z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku         i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) informuje, że dnia 24.06.2013r.Wójt Gminy Stary Dzierzgoń wydał decyzję odmawiającą uchylenia decyzji ostatecznej nr So 6220.4.10.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Folwark –granica województwa (o długości 4,1 km)” w gminie Stary Dzierzgoń.  Z treścią decyzji, opiniami oraz dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń, w pokoju nr 20 w godzinach od 715- 1515.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Powyższą informację podano także na tablicy ogłoszeń,
Urzędu Gminy  w  Starym Dzierzgoniu, wsi Folwark i Przezmark.

 

 

 

                                                                Wójt Gminy  Stary Dzierzgoń

                                                               / - / Marek Turlej  

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 26.06.2013 12:22
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2013 12:25
Liczba wyświetleń: 1602

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie 26.06.2013 12:25 Kamil Kwolek
2 Obwieszczenie 26.06.2013 12:24 Kamil Kwolek
3 Obwieszczenie 26.06.2013 12:22 Kamil Kwolek
menu