menu

2019-05-13 15:10:33

zawiadomienie o wszczęciu postępowania


dotyczy kontynuacji eksploatacji piasku ze złoża Dzierzgoń - Stare Miasto III więcej...

2019-04-12 07:50:30

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


dotyczy eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dzierzgoń - Stare Miasto V więcej...

2019-04-08 15:17:23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej


dotyczy wykonania urządzenia wodnego więcej...

2019-04-08 15:14:46

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


dotyczy eksploatacji piasku ze złoża Dzierzgoń - Stare Miasto więcej...

2019-04-05 12:12:15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej


dotyczy kontynuacji eksploatacji piasku ze złoża MORTĄG więcej...

2019-01-11 14:09:28

Obwieszczenie


Kontynuacja eksploatacji piasku ze złoża "MORTĄG" więcej...

2018-07-24 07:44:20

Ochrona przed hałasem


więcej...

2017-04-04 14:53:02

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej


dotyczy eksploatacji piasku ze żwirem... więcej...

2017-03-22 08:14:22

Postanowienie


dotyczy eksploatacji piasku więcej...

2017-02-22 13:50:59

Obwieszczenie


dotyczy budowa sieci wodociągowej Nowy Folwark - Protajny więcej...

2017-02-16 14:48:07

Obwieszczenie


dotyczy budowa sieci wodociągowej Przezmark - Folwark więcej...

2017-02-06 14:59:46

Zawiadomienie


więcej...

2017-01-05 14:47:58

Zawiadomieie


dotyczy budowy sieci wodociągowej Przezmark - Folwark więcej...

2017-01-05 14:47:00

Zawiadomienie


dotyczy budowy sieci wodociągowej Wartule - Monasterzysko Wielkie więcej...

2017-01-05 14:45:32

Zawiadomienie


dotyczy budowy sieci wodociągowej Nowy Folwark - Protajny więcej...

2016-07-12 15:13:33

Prace obserwacyjno pomiarowe w lasach


więcej informacji w załączniku więcej...

2016-04-06 10:13:30

Postanowienie


dotyczy budowa obory... więcej...

2013-07-02 11:31:49

Obwieszczenie


więcej...

2013-06-26 13:22:37

Obwieszczenie


dotyczy Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Folwark –granica województwa (o długości 4,1 km) więcej...

2013-05-29 14:11:42

Postanowienie z dnia 13.05.2013r.


dotyczy przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Folwark - granica województwa. więcej...

2013-05-29 14:10:56

Postanowienie z dnia 10.05.2013r.


dotyczy przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Folwark - granica województwa. więcej...

2013-05-29 14:09:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 13.05.2013 roku


dotyczy przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Folwark - granica województwa. więcej...

2013-01-10 15:14:00

Obwieszczenie


informację , o złożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji „Elbląg” nr 29/2008/p więcej...

2013-01-03 18:26:35

Obwieszczenie


więcej...

2012-12-21 15:19:34

Obwieszczenie


więcej...

2012-11-13 15:08:27

Obwieszczenie


więcej...

2012-08-21 13:49:35

Postanowienie


dotyczy zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji „Elbląg” nr 29/2008/p więcej...

2012-05-21 08:44:17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 17.05.2012r.


W sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża” Porzecze”. więcej...

2012-05-17 14:39:00

Postanowienie


dotyczy wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża ”Porzecze” więcej...

2012-05-08 10:08:48

ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania dotyczy Zmiana koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji Elbląg, nr 29/2008/p. więcej...

2012-04-26 07:46:54

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26.04.2012r.


Budowa instalacji do odzysku odpadowej biomasy, wraz z niezbędną infrastrukturą, planowanej do lokalizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111/6, położonej w obrębie Stary Dzierzgoń nr 0029, pow. sztumski, woj. pomorskie. więcej...

2012-04-25 12:51:42

Postanowienie


„Budowa instalacji do odzysku odpadowej biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą, planowanej do lokalizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111/6, położonej w obrębie Stary Dzierzgoń nr 0029, gmina Stary Dzierzgoń, pow. sztumski, woj. pomorskie" więcej...

2012-03-14 08:49:44

ZAWIADOMIENIE


więcej...

2012-02-28 07:37:56

ZAWIADOMIENIE


więcej...

2011-05-13 10:44:04

ZAWIADOMIENIE


więcej...

2011-03-31 14:41:08

ZAWIADOMIENIE


więcej...

2011-01-12 12:13:41

ZAWIADOMIENIE


więcej...

menu