menu

2021-06-08 12:07:05

Zarządzenie nr 38/21


w sprawie powołania Komisji Konkursowej więcej...

2021-05-26 14:35:50

Zarządzenie nr 35/21


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2021-05-21 19:55:20

Zarządzenie nr 34/21


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2021-05-20 14:44:56

Zarządzenie nr 33/21


w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie więcej...

2021-05-17 15:10:14

Zarządzenie nr 30/21


w sprawie zmiany budżetu więcej...

2021-05-17 15:09:20

Zarządzenie nr 29/21


w sprawie zmiany zazrądzenia więcej...

2021-05-17 15:08:18

Zarządzenie nr 28/21


w sprawie powołania komisji konkursowej więcej...

2021-05-17 15:07:21

Zarządzenie nr 27/21


w sprawie zmiany budżetu więcej...

2021-05-17 15:05:07

Zarządzenie nr 31/21


w sprawie otwartego konkursu ofert więcej...

2021-04-26 14:42:28

Zarządzenie nr 26/21


zmiana budżetu więcej...

2021-04-26 14:42:04

Zarządzenie nr 25/21


zmiana budżetu więcej...

2021-04-26 14:41:37

Zarządzenie nr 24/21


regulamin pracy zdalnej więcej...

2021-04-02 12:12:45

Zarządzenie nr 22/21


w sprawie zmiany budżetu więcej...

2021-04-02 12:11:58

Zarządzenie nr 21/21


w sprawie przedstawienia informacji więcej...

2021-04-02 12:08:49

Zarządzenie nr 20/21


w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego... więcej...

2021-04-02 12:07:54

Zarządzenie nr 19/21


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2021-04-02 12:05:59

Zarządzenie nr 18/21


w sprawie wprowadzenia Regulaminu... więcej...

2021-04-02 12:05:02

Zarządzenie nr 17/21


w sprawie zmiany budżetu więcej...

2021-04-02 12:04:13

Zarządzenie nr 16/21


w sprawie upoważnienia... więcej...

2021-04-02 12:03:23

Zarządzenie nr 15/21


w sprawie wzorów upomnień... więcej...

2021-03-11 09:32:55

Zarządzenie nr 14/21


w sprawie zmiany budżetu więcej...

2021-03-11 09:31:57

Zarządzenie nr 88/20


w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych więcej...

2021-03-01 13:25:33

Zarządzenie nr 13/21


W sprawie zmiany budżetu... więcej...

2021-03-01 13:24:42

Zarządzenie nr 10/21


w sprawie ustalenia planu dofinansowania... więcej...

2021-02-03 15:03:31

Zarządzenie nr 9/21


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli więcej...

2021-02-03 15:02:07

Zarządzenie nr 8/21


w sprawie zmiany w budżecie więcej...

2021-02-03 15:01:10

Zarządzenie nr 7/21


w sprawie ustalenia terminów postępowania więcej...

2021-02-03 15:00:09

Zarządzenie nr 6/21


w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych więcej...

2021-02-03 14:59:05

Zarządzenie nr 5/21


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego więcej...

2021-02-03 14:57:15

Zarządzenie nr 4/21


w sprawie opracowania planu finansowego więcej...

2021-02-03 14:51:32

Zarządzenie nr 3/21


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2021-02-03 14:49:26

Zarządzenie nr 2/21


w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2021-02-03 14:46:21

Zarządzenie nr1/21


o zmianie zarządzenia więcej...

2021-02-03 14:45:20

Zarządzenie nr87/20


w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stary Dzierzgoń systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją więcej...

2021-02-03 14:43:46

Zarządzenie nr85/20


w sprawie zmiany zarządzenia więcej...

2021-02-03 14:42:56

Zarządzenie nr 74/20


w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień więcej...

2020-12-31 11:09:31

Zarządzenie nr86/20


w sprawie zmiany budżetu gminy... więcej...

2020-12-14 20:56:05

Zarządzenie nr84/20


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2020 r. więcej...

2020-11-27 11:09:53

Zarządzenie nr82/20


w sprawie zmiany budżetu więcej...

2020-11-27 11:01:31

Zarządzenie nr81/20


w sprawie inwentaryzacji więcej...

2020-11-27 10:59:59

Zarządzenie nr80/20


w sprawie powołania Komisji Socjalnej więcej...

2020-11-27 10:57:57

Zarządzenie nr78/20


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2020-11-27 10:55:31

Zarządzenie nr77/20


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu więcej...

2020-11-27 10:40:51

Zarządzenie nr76/20


wpf więcej...

2020-11-27 10:39:28

Zarządzenie nr73/20


w sprawie zmiany budżetu więcej...

2020-11-27 10:37:53

Zarządzenie nr72/20


w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań więcej...

2020-11-27 10:36:24

Zarządzenie nr71/20


w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego więcej...

2020-10-13 12:51:18

Zarządzenie nr74/20


więcej...

2020-10-13 12:50:23

Zarządzenie nr70/20


więcej...

2020-10-13 12:49:34

Zarządzenie nr50/20


więcej...

2020-10-13 12:48:29

Zarządzenie nr5/20


więcej...

2020-10-13 12:45:44

Zarządzenie nr60/20


więcej...

2020-10-13 12:45:03

Zarządzenie nr63/20


więcej...

2020-10-13 12:43:37

Zarządzenie nr64/20


więcej...

2020-10-13 12:42:33

Zarządzenie nr65/20


więcej...

2020-10-13 12:41:23

Zarządzenie nr66/20


więcej...

2020-10-13 11:41:06

Zarządzenie nr67/20


więcej...

2020-10-13 11:40:36

Zarządzenie nr68/20


więcej...

2020-10-13 11:39:47

Zarządzenie nr69/20


więcej...

2020-10-13 11:38:48

Zarządzenie nr77/18


więcej...

2020-09-29 13:39:20

Zarządzenie nr92/19


w sprawie zmiany zarządzenia 80/11 więcej...

2020-09-29 13:26:14

Zarządzenie nr60/20


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020. więcej...

2020-09-29 13:18:52

Zarządzenie nr55/20


w sprawie wyznaczenia koordynatora... więcej...

2020-09-29 13:16:16

Zarządzenie nr56/20


zmieniające zarządzenie... więcej...

2020-09-29 13:12:26

Zarządzenie nr7a/20


w sprawie wprowadzenia instrukcji... więcej...

2020-09-29 13:09:28

Zarządzenie nr54/20


w sprawie uchylenia Zarządzenia 54/20... więcej...

2020-09-29 13:08:21

Zarządzenie nr57/20


w sprawie powołania komisji... więcej...

2020-09-29 13:04:40

Zarządzenie nr58/20


w sprawie oceny przydatności... więcej...

2020-09-29 13:02:47

Zarządzenie nr61/20


w sprawie upoważnienia pracowników... więcej...

2020-09-29 12:51:10

Zarządzenie nr91/19


w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/19 więcej...

2020-09-29 12:44:12

Zarządzenie nr53/20


w sprawie powołania komisji więcej...

2020-09-29 12:43:37

Zarządzenie nr59/20


w sprawie powołania komisji.... więcej...

2020-09-29 12:43:07

Zarządzenie nr62/20


w sprawie zmiany budżetu więcej...

2020-09-29 12:37:59

Zarządzenie nr77/18


w sprawie zmiany zarządzenia 80/11 więcej...

2020-09-16 14:17:02

Zarządzenie nr51/20


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020. więcej...

2020-09-16 14:15:30

Zarządzenie nr50/20


w sprawie wzoru upomnień... więcej...

2020-09-16 14:13:22

Zarządzenie nr 49/20


w sprawie określenia założeń budżetowych... więcej...

2020-09-01 14:37:58

Zarządzenie nr 48/20


w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2020-09-01 14:35:46

Zarządzenie nr 47/20


w sprawie zmiany budżetu... więcej...

2020-09-01 14:34:34

Zarządzenie nr 27/20


w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2020-08-14 14:26:17

Zarządzenie nr 46/20


w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu więcej...

2020-08-04 10:57:44

Zarządzenie nr 45/20


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego więcej...

2020-08-04 10:55:55

Zarządzenie nr 44/20


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok więcej...

2020-08-04 10:54:42

Zarządzenie nr 43/20


w sprawie przyjęcia „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.” więcej...

2020-08-04 10:53:14

Zarządzenie nr 42/20


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I pólrocze 2020 roku. więcej...

2020-08-04 10:51:59

Zarządzenie nr 41/20


w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020. więcej...

2020-08-04 10:45:54

Zarządzenie nr 40/20


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej... więcej...

2020-07-20 08:56:48

Zarządzenie nr 39/20


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2020-07-15 12:51:31

Zarządzenie nr 38/20


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020. więcej...

2020-07-15 12:50:20

Zarządzenie nr 37/20


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020. więcej...

2020-07-15 12:48:51

Zarządzenie nr 36/20


w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2020 rok oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020. więcej...

2020-07-15 12:46:59

Zarządzenie nr 35/20


w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości... więcej...

2020-07-15 12:45:23

Zarządzenie nr 34/20


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na rok 2020. więcej...

2020-07-15 12:26:30

Zarządzenie nr 32/20


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. więcej...

2020-07-15 12:22:03

Zarządzenie nr 31/20


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2020-06-12 15:07:43

Zarządzenie nr 28/20


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. więcej...

2020-06-12 15:07:01

Zarządzenie nr 24/20


w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020. więcej...

2020-06-12 15:06:21

Zarządzenie nr 22/20


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020. więcej...

2020-06-12 15:05:19

Zarządzenie nr 21/20


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020. więcej...

2020-06-12 15:04:34

Zarządzenie nr 29/20


więcej...

2020-06-12 15:04:06

Zarządzenie nr 27/20


więcej...

2020-06-12 15:03:32

Zarządzenie nr 23/20


więcej...

2020-06-12 15:02:57

Zarządzenie nr 20/20


więcej...

2020-06-12 13:57:48

Zarządzenie nr 88/19


więcej...

2020-06-12 13:57:19

Zarządzenie nr 84a/19


więcej...

2020-04-07 12:31:53

Zarządzenie nr 19/20


więcej...

2020-04-07 12:21:23

Zarządzenie nr 2/20


więcej...

2020-04-07 12:20:30

Zarządzenie nr 1/20


więcej...

2020-03-30 09:40:18

Zarządzenie nr 18/20


w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu więcej...

2020-03-30 09:38:58

Zarządzenie nr 17/20


w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Stary Dzierzgoń. Na więcej...

2020-03-30 09:34:45

Zarządzenie nr 16/20


przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Stary Dzierzgoń za 2019 rok , przedstawienia sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. więcej...

2020-03-30 09:33:10

Zarządzenie nr 15/20


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami. więcej...

2020-03-11 12:57:57

Zarządzenie nr 14/20


w sprawie powołania operatorów... więcej...

2020-03-11 12:55:52

Zarządzenie nr 13/20


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego więcej...

2020-03-11 12:54:52

Zarządzenie nr 12/20


w sprawie zmiany budżetu... więcej...

2020-03-11 12:54:07

Zarządzenie nr 11/20


w sprawie powołania komisji... więcej...

2020-03-11 12:53:18

Zarządzenie nr 10/20


w sprawie określenia prewskaźnika VAT więcej...

2020-03-11 12:52:23

Zarządzenie nr09/20


w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych... więcej...

2020-03-11 12:50:12

Zarządzenie nr08/20


w sprawie powołania Komisji... więcej...

2020-03-11 12:48:50

Zarządzenie nr07/20


w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej więcej...

2020-02-13 13:04:10

Zarządzenie nr06/20


w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Kornele więcej...

2020-02-13 13:02:00

Zarządzenie nr04/20


w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego... więcej...

2020-02-13 12:58:58

Zarządzenie nr03/20


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2020 rok więcej...

2020-01-10 14:29:29

Zarządzenie nr90/19


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok . więcej...

2020-01-10 14:28:46

Zarządzenie nr 89/19


w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 r. więcej...

2020-01-10 14:28:01

Zarządzenie nr 87/19


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019 oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019. więcej...

2020-01-10 14:27:18

Zarządzenie nr 86/19


w sprawie : zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2019 rok. więcej...

2020-01-10 14:26:19

Zarządzenie nr 86a/19


w sprawie ustalenia dnia wolnego... więcej...

2020-01-10 14:25:19

Zarządzenie nr 85/19


w sprawie ustalenia instrukcji... więcej...

2020-01-10 14:24:00

Zarządzenie nr 80/19


w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019 . więcej...

2020-01-10 14:22:28

Zarządzenie nr 79/19


sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019. więcej...

2020-01-10 14:21:42

Zarządzenie nr 78/19


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2020-01-10 14:20:30

Zarządzenie nr 77/19


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019. więcej...

2020-01-10 14:19:23

Zarządzenie nr 73/19


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019 . więcej...

2020-01-10 14:15:14

Zarządzenie nr 72/19


w sprawie wzorów upomnień więcej...

2019-11-27 15:11:19

Zarządzenie nr 84/19


w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze więcej...

2019-11-27 15:09:47

Zarządzenie nr 74A/19


w sprawie zmiany zarządzenia 41/19 więcej...

2019-11-27 15:08:34

Zarządzenie nr 52A/19


w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń więcej...

2019-11-21 08:10:45

Zarządzenie nr 82/19


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2020 rok. więcej...

2019-11-20 15:21:03

Zarządzenie nr 81/19


projekt wpf więcej...

2019-10-23 15:00:00

Zarządzenie nr 76/19


w sprawie powołania komisji przetargowej... więcej...

2019-10-23 14:59:10

Zarządzenie nr 75/19


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składników majątku ruchomego... więcej...

2019-10-10 17:03:06

Zarządzenie nr 70/19


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjanlnego więcej...

2019-10-10 16:55:51

Zarządzenie nr 71/19


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019. więcej...

2019-09-27 16:50:06

Zarządzenie nr 42/19


w sprawie oceny przydatności oraz zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego... więcej...

2019-09-27 16:48:06

Zarządzenie nr 69/19


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2019-09-27 16:47:22

Zarządzenie nr 68/19


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2019-09-27 16:46:21

Zarządzenie nr 67/19


w sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej... więcej...

2019-09-27 16:45:23

Zarządzenie nr 66/19


w sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.... więcej...

2019-09-27 16:44:01

Zarządzenie nr 64/19


w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok... więcej...

2019-09-26 15:10:03

Zarządzenie nr 65/19


w sprawie naboru na wolne stanowisko więcej...

2019-09-16 10:33:07

Zarządzenie nr 63/19


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2019-09-16 10:32:27

Zarządzenie nr 62/19


w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu więcej...

2019-09-16 10:31:23

Zarządzenie nr 61/19


w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu więcej...

2019-09-16 10:28:55

Zarządzenie nr 60/19


w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/19 więcej...

2019-09-09 10:51:32

Zarządzenie nr 59/19


w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze więcej...

2019-09-09 10:20:37

Zarządzenie nr 58/19


w sprawie powołania operatora obwodowej komisji wyborczej... więcej...

2019-09-09 10:18:34

Zarządzenie nr 56/19


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2019-09-09 10:17:27

Zarządzenie nr 55/19


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2019-09-09 10:16:03

Zarządzenie nr 54/19


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego więcej...

2019-09-09 10:00:58

Zarządzenie nr 53/19


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019. więcej...

2019-09-09 10:00:13

Zarządzenie nr 52/19


w sprawie powołania komisji... więcej...

2019-09-09 09:59:13

Zarządzenie nr 51/19


w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu oraz Szkoły Podstawowej w Myślicach w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych... więcej...

2019-09-09 09:56:40

Zarządzenie nr 50/19


w sprawie zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2019 rok. więcej...

2019-09-09 09:53:42

Zarządzenie nr 49/19


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2019-09-09 09:52:23

Zarządzenie nr 48/19


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości... więcej...

2019-07-29 17:14:07

Zarządzenie nr 47/19


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019 . więcej...

2019-07-29 17:13:27

Zarządzenie nr 46/19


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019 . więcej...

2019-07-29 17:12:44

Zarządzenie nr 43/19


w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku więcej...

2019-07-29 17:11:50

Zarządzenie nr 44/19


w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I pólrocze 2019 roku. więcej...

2019-07-29 17:11:06

Zarządzenie nr 40/19


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej więcej...

2019-07-29 17:09:11

Zarządzenie nr 41/19


w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związaną z likwidacja jednostki budżetowej Gminazjum Publicznego im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku więcej...

2019-07-29 17:06:10

Zarządzenie nr 45/19


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2019-07-29 17:04:23

Zarządzenie nr 39/19


w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2019-06-25 23:08:49

Zarządzenie nr 36/19


więcej...

2019-06-25 23:08:02

Zarządzenie nr 35/19


więcej...

2019-06-25 23:07:25

Zarządzenie nr 32/19


więcej...

2019-06-19 12:33:31

Zarządzenie nr 34/19


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019 . więcej...

2019-05-26 16:27:28

Zarządzenie nr 33/19


więcej...

2019-05-26 16:26:42

Zarządzenie nr 31/19


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019 . więcej...

2019-04-30 14:51:49

Zarządzenie nr 30/19


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019 . więcej...

2019-04-30 14:29:11

Zarządzenie nr 29/19


w sprawie powołania operatora obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. więcej...

2019-04-23 14:01:19

Zarządzenie nr 28/19


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019 . więcej...

2019-04-23 14:00:23

Zarządzenie nr 26/19


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. więcej...

2019-03-28 14:20:25

Zarządzenie nr 25/19


w skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego więcej...

2019-03-27 11:43:56

Zarządzenie nr 23/19


w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2019-03-27 11:42:40

Zarządzenie nr 22/19


w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Stary Dzierzgoń za 2018 rok przedstawienia sprawozdania o którym mowa w art.265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. więcej...

2019-03-27 11:41:50

Zarządzenie nr 21/19


w sprawie powołania Komisji Konkursowej więcej...

2019-03-26 14:14:20

Zarządzenie nr 24/19


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego... więcej...

2019-03-12 13:50:23

Zarządzenie nr 20/19


w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie więcej...

2019-03-04 10:33:42

Zarządzenie nr 17/19


w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok... więcej...

2019-02-27 12:02:42

Zarządzenie nr 18/19


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. więcej...

2019-02-18 13:07:40

Zarządzenie nr 15/19


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2019-02-18 13:06:27

Zarządzenie nr 13/19


w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2019-02-18 13:04:54

Zarządzenie nr 10/19


w sprawie :zmiany budżetu gminy na 2019 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019 . więcej...

2019-01-31 12:11:01

Zarządzenie nr 11/19


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w sołectwach na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2019-01-31 12:09:30

Zarządzenie nr 9/19


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2019 rok więcej...

2019-01-31 12:07:59

Zarządzenie nr 8/19


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości... więcej...

2019-01-31 12:06:10

Zarządzenie nr 7/19


w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego... więcej...

2019-01-24 13:24:47

Zarządzenie nr 6/19


w sprawie wyznaczenia Gminnego Koordynatora.... więcej...

2019-01-24 13:21:42

Zarządzenie nr 5/19


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2016 .... więcej...

2019-01-24 13:19:57

Zarządzenie nr 4/19


w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej... więcej...

2019-01-24 13:19:01

Zarządzenie nr 3/19


w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019 oraz zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2019 rok . więcej...

2019-01-16 10:02:52

Zarządzenie nr 2/19


w sprawie powołania Komisji przetragowej więcej...

2019-01-16 10:01:56

Zarządzenie nr 76/18


w sprawie zmiany w budżecie gminy więcej...

2019-01-16 10:01:19

Zarządzenie nr 75/18


w sprawie : zmiany w budżecie gminy więcej...

2019-01-16 10:00:27

Zarządzenie nr 67/18


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2019-01-16 09:59:34

Zarządzenie nr 68/18


w sprawie dnia wolnego więcej...

2018-12-27 08:32:31

Zarządzenie nr73/18


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2018-12-27 08:23:27

Zarządzenie nr71/18


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok. Na więcej...

2018-12-27 08:23:04

Zarządzenie nr70/18


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok więcej...

2018-12-27 08:22:14

Zarządzenie nr 69/18


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa... więcej...

2018-12-27 08:20:12

Zarządzenie nr 65a/18


w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2018-11-20 13:46:30

Zarządzenie nr 65/18


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym wydatków w zakresie zadań zleconych administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 . więcej...

2018-11-20 13:45:53

Zarządzenie nr 64/18


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęci nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 więcej...

2018-11-20 13:45:06

Zarządzenie nr 63/18


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2019 rok. więcej...

2018-11-20 13:44:18

Zarządzenie nr 62/18


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości.... więcej...

2018-11-20 13:43:03

Zarządzenie nr 61/18


w sprawie rezygnacji z pierwokupu... więcej...

2018-11-20 13:41:48

Zarządzenie nr 60/18


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej... więcej...

2018-11-20 13:33:55

Zarządzenie nr 59/18


zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 . więcej...

2018-10-26 11:33:59

Zarządzenie nr 58/18


w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018. więcej...

2018-10-26 11:32:54

Zarządzenie nr 57/18


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2018-10-26 11:31:47

Zarządzenie nr 56/18


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018. więcej...

2018-10-26 11:30:45

Zarządzenie nr 54/18


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018. więcej...

2018-10-03 17:13:41

Zarządzenie nr 52/18


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok. więcej...

2018-10-03 17:11:53

Zarządzenie nr 50/18


w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców... więcej...

2018-09-19 09:57:32

Zarządzenie nr 51/18


w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 . więcej...

2018-09-19 09:50:07

Zarządzenie nr 49/18


w sprawie określenia założeń budżetowych... więcej...

2018-09-13 20:58:21

Zarządzenie nr 48/18


w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego... więcej...

2018-08-29 14:05:04

Zarządzenie nr 47/18


sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 . więcej...

2018-08-29 14:03:46

Zarządzenie nr 46/18


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości... więcej...

2018-08-29 14:02:30

Zarządzenie nr 45/18


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2018-08-29 14:01:35

Zarządzenie nr 44/18


w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu ... więcej...

2018-08-29 14:00:32

Zarządzenie nr 43/18


w sprawie przyjęcia „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.”. więcej...

2018-08-29 13:32:06

Zarządzenie nr 42/18


w sprawie przyjęcia :Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń..." więcej...

2018-08-29 13:29:43

Zarządzenie nr 41/18


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 . więcej...

2018-08-02 08:21:42

Zarządzenie nr 40/18


w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu i powołania komisji rekrutacyjnej więcej...

2018-08-02 08:19:35

Zarządzenie nr 39/18


w sprawie zmiany Regulaminu naboru... więcej...

2018-07-25 15:07:28

Zarządzenie nr 38/18


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego więcej...

2018-07-25 15:06:27

Zarządzenie nr 37/18


zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych... więcej...

2018-07-25 15:05:17

Zarządzenie nr 36/18


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. więcej...

2018-07-25 15:04:39

Zarządzenie nr 35/18


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 więcej...

2018-07-25 15:03:59

Zarządzenie nr 34/18


w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2018-07-25 15:02:52

Zarządzenie nr 33/18


w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu więcej...

2018-07-25 15:01:23

Zarządzenie nr 31b/18


w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa... więcej...

2018-07-25 15:00:22

Zarządzenie nr 31a/18


w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym... więcej...

2018-06-29 16:16:38

Zarządzenie nr 32/18


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 . więcej...

2018-06-29 16:15:45

Zarządzenie nr 30/18


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu... więcej...

2018-06-29 16:13:48

Zarządzenie nr 28/18


w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie więcej...

2018-06-06 16:41:49

Zarządzenie nr 29/18


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 . więcej...

2018-05-29 17:28:15

Zarządzenie nr 27/18


w sprawie powołania Komisji do szacowania strat... więcej...

2018-05-11 15:00:06

Zarządzenie nr 24/18


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 . więcej...

2018-05-11 14:59:28

Zarządzenie nr 23/18


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 . więcej...

2018-05-11 14:58:34

Zarządzenie nr 22/18


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2018-04-10 09:37:12

Zarządzenie nr 20/18


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 . więcej...

2018-04-10 09:36:18

Zarządzenie nr 18/18


w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2018-04-10 09:35:18

Zarządzenie nr 17/18


w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Stary Dzierzgoń za 2017 rok ,przedstawienia sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych . więcej...

2018-03-26 15:03:32

Zarządzenie nr 21/18


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. więcej...

2018-03-19 15:52:22

Zarządzenie nr 19/18


w sprawie powołania Komisji Konkursowej... więcej...

2018-03-12 13:55:25

Zarządzenie nr 16/18


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2018-02-28 12:12:35

Zarządzenie nr 15/18


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 . więcej...

2018-02-28 12:09:22

Zarządzenie nr 14/18


w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. więcej...

2018-02-28 12:06:16

Zarządzenie nr 13/18


w sprawie określenia prewskażnika Vat i wskaźnika struktury sprzedaży na rok 2018 dla Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń oraz sporządzenia korekty rocznej podatku odliczonego. więcej...

2018-02-23 14:50:22

Zarządzenie nr 12/18


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. więcej...

2018-02-23 14:47:35

Zarządzenie nr 11/18


w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu... więcej...

2018-02-23 14:46:10

Zarządzenie nr 10/18


w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-02-23 14:43:31

Zarządzenie nr 9/18


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego więcej...

2018-02-23 14:42:13

Zarządzenie nr 8/18


w sprawie ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu o czynszu regulowanym i lokalu socjalnego. więcej...

2018-02-23 14:40:19

Zarządzenie nr 5/18


w sprawie wzorów upomnień i informacji do tytułów wykonawczych... więcej...

2018-02-02 15:03:31

Zarządzenie nr 7/18


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2018 rok więcej...

2018-02-02 15:02:43

Zarządzenie nr 6/18


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 . więcej...

2018-02-02 15:01:35

Zarządzenie nr 4/18


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony. więcej...

2018-01-31 09:27:30

Zarządzenie nr 2/18


w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2018 oraz zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2018 rok . więcej...

2018-01-31 09:26:32

Zarządzenie nr 1/18


w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-01-31 09:24:29

Zarządzenie nr 87/17


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony. więcej...

2018-01-31 09:22:48

Zarządzenie nr 86/17


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok. więcej...

2017-12-29 09:11:32

Zarządzenie nr 85/17


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. więcej...

2017-12-29 09:10:29

Zarządzenie nr 84/17


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok. więcej...

2017-12-29 09:09:41

Zarządzenie nr 83/17


w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu" więcej...

2017-12-29 09:08:10

Zarządzenie nr 82/17


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok. więcej...

2017-12-18 13:42:43

Zarządzenie nr 81/17


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok. więcej...

2017-12-18 13:41:59

Zarządzenie nr 80/17


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego więcej...

2017-12-18 13:40:46

Zarządzenie nr 79/17


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2017-12-18 13:40:07

Zarządzenie nr 78/17


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2017 . więcej...

2017-12-18 13:38:55

Zarządzenie nr 77/17


sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2017. więcej...

2017-12-18 13:38:14

Zarządzenie nr 76/17


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2017. więcej...

2017-12-01 09:00:10

Zarządzenie nr 70/17


w sprawie zespołu interdyscyplinarnego więcej...

2017-11-17 12:04:52

Zarządzenie nr 75/17


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2021. więcej...

2017-11-17 12:03:57

Zarządzenie nr 74/17


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2018 rok. więcej...

2017-11-17 12:03:05

Zarządzenie nr 73/17


w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. więcej...

2017-11-17 12:01:26

Zarządzenie nr 72/17


w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokalne mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenia gospodarcze więcej...

2017-11-17 11:59:49

Zarządzenie nr 71/17


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2017-11-09 14:57:53

Zarządzenie nr 69/17


w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2017 rok oraz zmiany w  planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2017 . więcej...

2017-10-20 12:04:28

Zarządzenie nr 68/17


w spawie zmiany Zarządzenia Nr 66/17 więcej...

2017-10-20 12:02:54

Zarządzenie nr 67/17


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2017 . więcej...

2017-10-20 12:00:18

Zarządzenie nr 66/17


w sprawie wyznaczenia terminu sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2017-10-09 09:35:32

Zarządzenie nr 63/17


w sprawie zarządzania wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Stary Dzierzgoń.... więcej...

2017-10-09 09:32:51

Zarządzenie nr 60/17


w sprawie określenia założeń budżetowych... więcej...

2017-10-09 08:58:44

Zarządzenie nr 65/17


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2017-10-05 10:09:28

Zarządzenie nr 64/17


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok. więcej...

2017-10-05 10:08:49

Zarządzenie nr 61/17


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2017 . więcej...

2017-09-01 12:14:13

Zarządzenie nr 59/17


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2017 . więcej...

2017-09-01 12:05:12

Zarządzenie nr 58/17


w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myślicach więcej...

2017-09-01 12:03:29

Zarządzenie nr 57/17


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2017-09-01 12:02:23

Zarządzenie nr 56/17


w sprawie powołania Gminne Komisji ds. szacowania strat... więcej...

2017-09-01 12:00:57

Zarządzenie nr 55/17


w sprawie rezygnacji z pierwokupu nieruchomości... więcej...

2017-08-28 14:41:58

Zarządzenie nr 54/17


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2017-08-21 15:14:22

Zarządzenie nr 53/17


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2017-08-21 15:13:29

Zarządzenie nr 52/17


w sprawie Powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2017-08-21 15:12:31

Zarządzenie nr 51/17


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. więcej...

2017-08-21 15:11:46

Zarządzenie nr 50/17


w sprawie „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.”. więcej...

2017-08-21 15:10:55

Zarządzenie nr 49/17


w sprawie : przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku” więcej...

2017-08-21 15:10:05

Zarządzenie nr 48/17


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2017-08-21 15:08:00

Zarządzenie nr 47/17


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2017-08-21 15:06:58

Zarządzenie nr 46/17


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej... więcej...

2017-08-21 15:06:03

Zarządzenie nr 45/17


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej... więcej...

2017-08-21 15:05:06

Zarządzenie nr 44/17


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej... więcej...

2017-08-21 15:04:07

Zarządzenie nr 43/17


w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych... więcej...

2017-08-21 15:02:32

Zarządzenie nr 42/17


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. więcej...

2017-08-21 15:01:42

Zarządzenie nr 41/17


sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok oraz unieważnienia w zarządzeniu nr 39/17 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 13.07.2017 r. części dotacji i wydatków budżetu gminy . więcej...

2017-08-21 15:00:39

Zarządzenie nr 40/17


w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego... więcej...

2017-07-14 12:42:03

Zarządzenie nr 39/17


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2017 . więcej...

2017-07-06 14:46:35

Zarządzenie nr 37/17


w sprawie powołania komisji przetargowej więcej...

2017-07-06 14:39:07

Zarządzenie nr 38/17


w sprawie powołania komisji więcej...

2017-07-06 14:36:46

Zarządzenie nr 36/17


w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących projektu... więcej...

2017-06-09 15:08:21

Zarządzenie nr 35/17


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej... więcej...

2017-06-09 15:06:43

Zarządzenie nr 34/17


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Myślicach więcej...

2017-05-23 11:00:48

Zarządzenie nr 33/17


w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu "Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń wymagających ewakuacji Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń". więcej...

2017-05-23 10:57:01

Zarządzenie nr 32/17


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok... więcej...

2017-05-16 08:23:08

Zarządzenie nr 30/17


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.... więcej...

2017-05-13 22:51:10

Zarządzenie nr 31/17


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myślicach więcej...

2017-04-18 12:07:37

Zarządzenie nr 29/17


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Myślicach więcej...

2017-04-18 12:06:01

Zarządzenie nr 28/17


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2017-04-18 12:03:55

Zarządzenie nr 27/17


w sprawie zmiany budżetu... więcej...

2017-04-05 13:18:53

Zarządzenie nr 26/17


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa... więcej...

2017-04-05 13:17:35

Zarządzenie nr 25/17


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej więcej...

2017-04-05 13:14:32

Zarządzenie nr 24/17


w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego... więcej...

2017-04-04 14:50:31

Zarządzenie nr 23/17


w sprawie powołania Komisji Konkursowej... więcej...

2017-04-03 09:23:58

Zarządzenie nr 22/17


w sprawie wprowadzenia instrukcji... więcej...

2017-04-03 09:22:29

Zarządzenie nr 21/17


w sprawie wzorów upomnień i informacji do tytułów wykonawczych dotyczących podatków, opłat i innych należności do których stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej więcej...

2017-04-03 09:15:39

Zarządzenie nr 20/17


w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok... więcej...

2017-04-03 09:14:39

Zarządzenie nr 19/17


w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego więcej...

2017-04-03 08:17:37

Zarządzenie nr 17/17


w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Stary Dzierzgoń... więcej...

2017-03-16 13:37:01

Zarządzenie nr 18/17


w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. więcej...

2017-03-16 13:32:05

Zarządzenie nr 16/17


w sprawie ustanowienia operatora obwodowej komisji wyborczej... więcej...

2017-03-10 14:36:50

Zarządzenie nr 15/17


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej więcej...

2017-03-08 14:18:39

Zarządzenie nr 14/17


w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok... więcej...

2017-03-01 14:29:22

Zarządzenie nr 13/17


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2017-03-01 14:28:04

Zarządzenie nr 12/17


w sprawie zamiany zarządzenia nr 100/14 więcej...

2017-02-09 13:08:12

Zarządzenie nr 11/17


w sprawie ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu... więcej...

2017-02-09 13:06:37

Zarządzenie nr 10/17


w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora... więcej...

2017-02-09 13:04:33

Zarządzenie nr 9/17


w sprawie zmiany budżetu... więcej...

2017-02-09 13:02:39

Zarządzenie nr 8/17


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2017 rok. więcej...

2017-01-30 13:44:19

Zarządzenie nr 7/17


w sprawie ustalenia proporcji... więcej...

2017-01-30 13:43:09

Zarządzenie nr 6/17


w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego... więcej...

2017-01-30 13:41:10

Zarządzenie nr 5/17


w sprawie opracowania planu finansowego... więcej...

2017-01-30 13:40:05

Zarządzenie nr 4/17


w sprawie instrukcji... więcej...

2017-01-30 13:38:16

Zarządzenie nr 3/17


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2017-01-30 13:37:16

Zarządzenie nr 2/17


w sprawie pobierania opłat za wykonanie wydruku, kserokopii oraz nadania faxu. więcej...

2017-01-30 13:29:36

Zarządzenie nr 1/17


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej... więcej...

2017-01-16 11:49:56

Zarządzenie nr 92/16


o zmianie zarządzenia nr 102/15... więcej...

2017-01-16 11:46:41

Zarządzenie nr 91/16


w spawie zamiany budżetu na 2016 rok... więcej...

2017-01-16 11:46:02

Zarządzenie nr 90/16


w sprawie unieważnienia części zapisów dokonanych zarządzeniem nr 86/16... więcej...

2016-12-22 14:40:18

Zarządzenie nr 88/16


w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Stary Dzierzgoń Nr 11/12 z dnia 27 lutego 2012 roku więcej...

2016-12-21 14:51:21

Zarządzenie nr 89/16


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2016-12-21 14:50:31

Zarządzenie nr 87/16


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2016-12-21 14:47:59

Zarządzenie nr 86/16


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok... więcej...

2016-11-29 14:55:27

Zarządzenie nr 85/16


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok... więcej...

2016-11-18 14:23:52

Zarządzenie nr 84/16


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2020. więcej...

2016-11-18 10:07:55

Zarządzenie nr 83/16


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2017 rok. więcej...

2016-11-14 14:32:32

Zarządzenie nr 82/16


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok... więcej...

2016-10-28 15:09:04

Zarządzenie nr 81/16


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok... więcej...

2016-10-28 15:07:56

Zarządzenie nr73/16


w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego... więcej...

2016-10-25 11:34:26

Zarządzenie nr 80/16


w sprawie powołania rzeczoznawców... więcej...

2016-10-17 10:15:45

Zarządzenie nr 79/16


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych... więcej...

2016-10-05 14:24:47

Zarządzenie nr 78/16


w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2016-10-05 11:18:03

Zarządzenie nr 77/16


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego więcej...

2016-10-05 11:15:50

Zarządzenie nr 75/16


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok. więcej...

2016-10-05 11:12:38

Zarządzenie nr 71a/16


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej... więcej...

2016-09-09 15:12:48

Zarządzenie nr 72/16


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.... więcej...

2016-09-09 15:11:54

Zarządzenie nr 71/16


w sprawie określenia założeń budżetowych... więcej...

2016-09-09 15:11:05

Zarządzenie nr70/16


w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej więcej...

2016-09-09 15:09:40

Zarządzenie nr 69/16


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.... więcej...

2016-09-09 15:08:56

Zarządzenie nr 68/16


w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego Niezapominajka w Starym Mieście więcej...

2016-09-09 15:07:36

Zarządzenie nr 67/16


w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu więcej...

2016-08-30 09:46:32

Zarządzenie nr 66/16


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok... więcej...

2016-08-11 08:15:55

Zarządzenie nr 65/16


w/s ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" więcej...

2016-08-09 09:19:30

Zarządzenie nr 64/16


w/s zmiany budżetu gminy na 2016 rok więcej...

2016-08-09 09:17:58

Zarządzenie nr 63/16


w/s przyjęcia Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 więcej...

2016-08-09 09:12:51

Zarządzenie nr 62/16


w/s przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń za I półrocze 2016 r. więcej...

2016-08-09 09:11:16

Zarządzenie nr 61/16


w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy więcej...

2016-08-09 09:10:23

Zarządzenie nr 60/16


w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy więcej...

2016-08-09 08:52:17

Zarządzenie Nr 59/16


w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy więcej...

2016-07-21 13:24:54

Zarządzenie Nr 58/16


w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok... więcej...

2016-07-14 14:35:22

Zarządzenie Nr 57/16


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2015... więcej...

2016-07-14 14:33:59

Zarządzenie Nr 56/16


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2016-07-08 09:56:07

Zarządzenie Nr 55/16


w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2016-07-08 09:54:18

Zarządzenie Nr 54/16


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok... więcej...

2016-07-08 09:53:24

Zarządzenie Nr 53/16


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego więcej...

2016-06-30 12:34:21

Zarządzenie Nr 52/16


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok więcej...

2016-06-28 11:35:17

Zarządzenie Nr 51/16


w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych... więcej...

2016-06-22 14:39:43

Zarządzenie Nr 50/16


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok... więcej...

2016-06-14 08:26:09

Zarządzenie Nr 49/16


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok... więcej...

2016-05-24 10:08:06

Zarządzenie Nr 48/16


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Niezapominajka w Starym Mieście. więcej...

2016-05-23 12:01:07

Zarządzenie Nr 46/16


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.... więcej...

2016-05-23 11:54:46

Zarządzenie Nr 47/16


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2016-05-16 11:17:50

Zarządzenie Nr 45/16


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście. więcej...

2016-05-16 11:16:04

Zarządzenie Nr 44/16


w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej więcej...

2016-05-11 13:40:47

Zarządzenie Nr 43/16


w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok... więcej...

2016-04-29 14:43:00

Zarządzenie Nr 42/16


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2016-04-25 10:34:32

Zarządzenie Nr 41/16


w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej... więcej...

2016-04-22 14:52:10

Zarządzenie Nr 40/16


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/16... więcej...

2016-04-22 14:51:20

Zarządzenie Nr33/16


nabór na wolne stanowisko pracy... więcej...

2016-04-19 13:51:13

Zarządzenie Nr 39/16


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2016-04-19 13:50:14

Zarządzenie Nr 38/16


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Niezapominajka w Starym Mieście. więcej...

2016-04-19 13:47:09

Zarządzenie Nr 37/16


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok... więcej...

2016-04-19 13:46:17

Zarządzenie Nr 36/16


w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Nr 68/15... więcej...

2016-04-19 13:45:13

Zarządzenie Nr 35/16


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2016-04-19 13:44:25

Zarządzenie Nr 34/16


w sprawie udzielenia - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu... więcej...

2016-04-06 10:05:50

Zarządzenie Nr 32/16


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2016-04-06 10:03:34

Zarządzenie Nr 31/16


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok... więcej...

2016-04-06 10:02:36

Zarządzenie Nr 28/16


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej... więcej...

2016-04-06 10:01:45

Zarządzenie Nr 27/16


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok. więcej...

2016-04-06 10:00:58

Zarządzenie Nr 26/16


o zmianie Zarządzenia Nr 32/11... więcej...

2016-04-06 09:59:53

Zarządzenie Nr 25/16


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej... więcej...

2016-04-06 09:55:23

Zarządzenie Nr 24/16


w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu... więcej...

2016-04-06 09:54:12

Zarządzenie Nr 23/16


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej... więcej...

2016-04-05 14:56:16

Zarządzenie Nr 33/16


w sprawie naboru... więcej...

2016-03-30 13:53:23

Zarządzenie Nr 30/16


w sprawie wyników otwartego konkursu.... więcej...

2016-03-25 11:42:04

Zarządzenie Nr 29/16


w sprawie powołania Komisji Konkursowej... więcej...

2016-03-25 11:40:49

Zarządzenie Nr 22/16


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Stare Miasto więcej...

2016-03-15 12:51:27

Zarządzenie Nr 21/16


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej więcej...

2016-03-15 12:49:51

Zarządzenie Nr 20/16


w sprawie naboru kandydatów, do składu komisji konkursowych więcej...

2016-03-15 12:48:36

Zarządzenie Nr 19/16


w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego więcej...

2016-03-10 12:41:46

Zarządzenie Nr 18/16


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok... więcej...

2016-03-10 12:40:53

Zarządzenie Nr 8/16


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.... więcej...

2016-02-26 14:18:40

Zarządzenie Nr 11/16


w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok więcej...

2016-02-26 14:17:34

Zarządzenie Nr 10/16


w sprawie ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu... więcej...

2016-02-26 13:03:50

Zarządzenie Nr 17/16


w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2016-02-26 13:02:23

Zarządzenie Nr 16/16


w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017... więcej...

2016-02-26 12:59:40

Zarządzenie Nr 15/16


w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok. więcej...

2016-02-26 12:58:47

Zarządzenie Nr 14/16


w sprawie zarządzenia wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Stary Dzierzgoń... więcej...

2016-02-26 12:57:16

Zarządzenie Nr 13/16


w sprawie zmiany zarządzania 50/14... więcej...

2016-02-26 12:55:06

Zarządzenie Nr 12/16


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2016-02-03 14:50:20

Zarządzenie Nr 9/16


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2016 rok więcej...

2016-02-01 13:52:57

Zarządzenie Nr 7/16


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu.... więcej...

2016-02-01 13:51:35

Zarządzenie Nr 6/16


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2016-02-01 13:50:37

Zarządzenie Nr 4/16


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2016-02-01 13:49:36

Zarządzenie Nr 3/16


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok więcej...

2016-02-01 13:48:49

Zarządzenie Nr 2/16


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2016-02-01 13:47:49

Zarządzenie Nr 1/16


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok... więcej...

2016-02-01 13:46:38

Zarządzenie Nr 123/15


w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w celu zniszczenia druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2016-02-01 13:44:56

Zarządzenie Nr 122/15


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok więcej...

2015-12-29 15:05:40

Zarządzenie Nr 121/15


w sprawie przekazania nieruchomości gminnych w zarządzanie dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2015-12-29 15:03:59

Zarządzenie Nr 120/15


w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu... więcej...

2015-12-29 15:01:42

Zarządzenie Nr 119/15


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok więcej...

2015-12-29 15:00:51

Zarządzenie Nr 118/15


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2015-12-22 13:28:47

Zarządzenie Nr 117/15


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2015-12-22 13:26:35

Zarządzenie Nr 116/15


w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok... więcej...

2015-12-22 13:24:48

Zarządzenie Nr 115/15


w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok więcej...

2015-12-22 13:24:04

Zarządzenie Nr 114/15


w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Stary Dzierzgoń na członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dolnego Powiśla" więcej...

2015-12-22 13:21:41

Zarządzenie Nr 113/15


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2015-12-22 13:20:23

Zarządzenie Nr 112/15


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2015-12-01 10:39:06

Zarządzenie Nr 111/15


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok... więcej...

2015-12-01 10:38:14

Zarządzenie Nr 110/15


w sprawie powołana Komisji Przetargowej więcej...

2015-12-01 10:37:24

Zarządzenie Nr 109/15


w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2015-12-01 10:35:51

Zarządzenie Nr 108/15


w sprawie zmainy w budżecie gminy na 2015 rok więcej...

2015-11-19 14:22:24

Zarządzenie Nr 107/15


w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Monastarzysko, Wartule, Matule i Stary Dzierzgoń w gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2015-11-19 14:20:08

Zarządzenie Nr 106/15


w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Monasterzysko Wilekie położonej w obrębie Monastarzysko w gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2015-11-19 13:34:50

Zarządzenie Nr 105/15


w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Folwark więcej...

2015-11-19 13:23:41

Zarządzenie Nr 104/15


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 więcej...

2015-11-19 13:12:03

Zarządzenie Nr 103/15


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2016 rok. więcej...

2015-11-19 13:09:30

Zarządzenie Nr 102/15


w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu więcej...

2015-11-05 09:19:06

Zarządzenie Nr 101/15


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2015-11-05 09:15:34

Zarządzenie Nr 100/15


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok... więcej...

2015-11-05 09:13:48

Zarządzenie Nr 99/15


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Matule więcej...

2015-11-05 09:11:44

Zarządzenie Nr 98/15


w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Przezmark więcej...

2015-11-05 09:09:54

Zarządzenie Nr 97/15


zmieniające zarządzenie Nr 89/15 więcej...

2015-11-05 09:06:29

Zarządzenie Nr 94/15


w sprawie przekazania w administrowanie i ustalenie zasad administrowania Cmentarzem Komunalnym w Myślicach i Lubochowie oraz Domem Przedpogrzebowym w Myślicach przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2015-11-05 09:02:19

Zarządzenie Nr 93/15


w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok... więcej...

2015-11-05 09:00:34

Zarządzenie Nr 92/15


w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok więcej...

2015-10-23 14:45:38

Zarządzenie Nr 96/15


w sprawie naboru... więcej...

2015-10-23 14:44:14

Zarządzenie Nr 95/15


w sprawie sprzedaży... więcej...

2015-10-16 13:51:58

Zarządzenie Nr 91/15


w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Stary Dzierzgoń Nr 82/15 z dnia 22 września 2015 roku. więcej...

2015-10-16 13:51:03

Zarządzenie Nr 90/15


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu do podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. więcej...

2015-10-06 12:07:53

Zarządzenie Nr 89/15


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stary Dzierzgoń dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. więcej...

2015-10-02 08:38:55

Zarządzenie Nr 88/15


w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. więcej...

2015-10-02 08:36:06

Zarządzenie Nr 87/15


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego. więcej...

2015-10-02 08:33:52

Zarządzenie Nr 86/15


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2015 więcej...

2015-09-25 12:40:54

Zarządzenie Nr 85/15


w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie postępowania w zakresie windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzonej przez Urząd Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2015-09-25 12:38:04

Zarządzenie Nr 84/15


w prawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gisiel więcej...

2015-09-25 12:35:54

Zarządzenie Nr 83/15


w prawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 100 obręb Lubachowo gm Stary Dzierzgoń więcej...

2015-09-24 11:51:52

Zarządzenie Nr 81/15


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2015. więcej...

2015-09-24 11:36:02

Zarządzenie Nr 80/15


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2015. więcej...

2015-09-24 10:50:12

Zarządzenie nr 82/15


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2015-09-22 13:38:46

Zarządzenie nr 79/15


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok... więcej...

2015-09-15 11:40:32

Zarządzenie nr 78/15


w sprawie sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Stary Dzierzgoń w drodze aukcji oraz powołania komisji więcej...

2015-09-15 11:38:34

Zarządzenie nr 77/15


w sprawie zmiany budżetu gminy... więcej...

2015-09-15 11:37:28

Zarządzenie nr 76/15


w sprawie określenia założeń budżetowych... więcej...

2015-09-08 09:02:36

Zarządzenie nr 75/15


w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu... więcej...

2015-09-08 09:01:07

Zarządzenie nr 74/15


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok. więcej...

2015-09-08 09:00:19

Zarządzenie nr 73/15


w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Przezmark więcej...

2015-09-08 08:58:59

Zarządzenie nr 72/15


w sprawie opracowania Planu Akcji Kurierskiej dla Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2015-09-08 08:57:46

Zarządzenie nr 71/15


w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015r. więcej...

2015-09-08 08:56:05

Zarządzenie nr 70/15


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych. więcej...

2015-08-28 08:02:26

Zarządzenie nr 69/15


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok... więcej...

2015-08-28 08:01:24

Zarządzenie nr 68/15


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej więcej...

2015-08-17 12:39:18

Zarządzenie nr 67/15


w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum... więcej...

2015-08-17 12:37:35

Zarządzenie nr 66/15


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw referendum w gminie Stary Dzierzgoń... więcej...

2015-08-17 12:36:24

Zarządzenie nr 65/15


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum w gminie Stary Dzierzgoń... więcej...

2015-08-17 12:34:36

Zarządzenie nr 64/15


w sprawie powołania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu do składów obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum... więcej...

2015-08-13 11:34:36

Zarządzenie nr 63/15


w sprawie przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku". więcej...

2015-08-13 11:10:20

Zarządzenie nr 62/15


w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku". więcej...

2015-08-13 11:08:05

Zarządzenie nr 61/15


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok więcej...

2015-08-13 11:03:06

Zarządzenie nr 60/15


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 roku... więcej...

2015-07-28 14:18:49

Zarządzenie nr 59/15


w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej więcej...

2015-07-28 11:28:18

Zarządzenie nr 58/15


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok... więcej...

2015-07-28 11:27:08

Zarządzenie nr 57/15


w sprawie powołania Komisji Konkursowej... więcej...

2015-07-28 11:26:11

Zarządzenie nr 56/15


w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu za lokal... więcej...

2015-07-28 11:24:28

Zarządzenie nr 55/15


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok... więcej...

2015-07-28 11:23:39

Zarządzenie nr 54/15


w sprawie ogłoszenia konkursu... więcej...

2015-07-03 09:32:09

Zarządzenie nr 53/15


w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa... więcej...

2015-07-03 09:29:12

Zarządzenie nr 52/15


w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze... więcej...

2015-07-03 09:26:47

Zarządzenie nr 51/15


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok... więcej...

2015-07-03 09:25:04

Zarządzenie nr46/15


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok więcej...

2015-07-03 09:23:34

Zarządzenie nr 49/15


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej więcej...

2015-07-03 09:22:47

Zarządzenie nr 48/15


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2015-07-03 09:22:02

Zarządzenie nr 47/15


w sprawie archiwizacji dokumentów... więcej...

2015-06-17 14:15:07

Zarządzenie nr 45/15


w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu więcej...

2015-06-17 14:13:58

Zarządzenie nr 44/15


w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania... więcej...

2015-06-17 14:12:47

Zarządzenie nr 43/15


więcej...

2015-06-17 14:12:23

Zarządzenie nr 42/15


więcej...

2015-06-17 14:10:57

Zarządzenie nr 41/15


w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych... więcej...

2015-06-09 14:48:38

Zarządzenie nr 38/15


w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 .... więcej...

2015-05-29 14:33:57

Zarządzenie nr 40/15


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2015-05-29 14:30:39

Zarządzenie nr 39/15


w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Zygmunta Steinborn więcej...

2015-05-21 12:33:17

Zarządzenie nr 37/15


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 20 kwietnia 2015r. więcej...

2015-05-21 12:31:25

Zarządzenie nr 36/15


w strawie utworzenia w urzędzie gminy w Starym Dzierzgoniu formacji do zadań ogólnych więcej...

2015-05-21 12:28:42

Zarządzenie nr 35/15


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2015-05-21 12:26:44

Zarządzenie nr 34/15


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Przezmarku więcej...

2015-05-21 12:25:17

Zarządzenie nr 33/15


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2015-05-21 12:22:42

Zarządzenie nr 32/15


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok ... więcej...

2015-05-21 12:21:07

Zarządzenie nr 31/15


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok ... więcej...

2015-05-11 12:00:36

Zarządzenie nr 30/15


w sprawie powołania i działania w urzędzie gminy Stary Dzierzgoń drużyny wykrywania i alarmowania. więcej...

2015-05-11 11:59:29

Zarządzenie nr 29/15


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 49/00... więcej...

2015-05-11 11:56:54

Zarządzenie nr 28/15


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok... więcej...

2015-04-28 14:20:38

Zarządzenie nr 27/15


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. "Zygmunta Steinborn" w Przezmarku więcej...

2015-04-28 14:19:10

Zarządzenie nr 26/15


w sprawie odwołania Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. "Zygmunta Steinborn" w Przezmarku z zajmowanego stanowiska więcej...

2015-04-28 12:07:29

Zarządzenie nr 25/15


w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. więcej...

2015-04-28 12:05:57

Zarządzenie nr 24/15


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego więcej...

2015-04-28 12:04:50

Zarządzenie nr 23/15


w sprawie Komisji Przetargowej więcej...

2015-04-23 14:20:43

Zarządzenie nr 21/15


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2015-04-21 15:11:29

Zarządzenie nr 22/15


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych więcej...

2015-04-17 11:04:30

Zarządzenie nr 20/15


w sprawie powołania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. więcej...

2015-04-08 14:46:38

Zarządzenie nr 19/15


w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę więcej...

2015-04-03 13:07:39

Zarządzenie nr 18/15


w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu do podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń więcej...

2015-04-03 13:04:27

Zarządzenie nr 17/15


w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. więcej...

2015-04-03 08:15:00

Zarządzenie nr 16/15


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok... więcej...

2015-04-03 08:14:14

Zarządzenie nr 15/15


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań więcej...

2015-03-27 10:59:55

Zarządzenie nr 14/15


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2015-03-27 10:05:57

Zarządzenie nr 13/15


w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Stary Dzierzgoń za 2014 rok... więcej...

2015-03-27 10:04:39

Zarządzenie nr 12/15


w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Tabory więcej...

2015-03-27 09:59:51

Zarządzenie nr 11/15


w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok... więcej...

2015-03-27 09:58:41

Zarządzenie nr 9/15


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2015 rok więcej...

2015-02-10 10:28:58

Zarządzenie nr 10/15


w sprawie ogłoszeni listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu o czynszu regulowanym i lokalu socjalnego więcej...

2015-02-10 10:27:12

Zarządzenie nr 8/15


w sprawie upoważnienia do kierowania gminnym zakładem budżetowym więcej...

2015-02-05 11:34:47

Zarządzenie nr 7/15


w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów w sołectwach na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2015-01-23 10:58:36

Zarządzenie nr 6/15


w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok więcej...

2015-01-23 10:57:54

Zarządzenie nr 5/15


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań więcej...

2015-01-23 10:57:10

Zarządzenie nr 4/15


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2015-01-23 10:55:39

Zarządzenie nr 2/15


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2015-01-23 10:48:23

Zarządzenie nr 1/15


w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2015. więcej...

2015-01-23 10:42:55

Zarządzenie nr 108/14


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok więcej...

2015-01-21 14:40:43

Zarządzenie nr 107/14


zmiany w budżecie na 2014 rok więcej...

2014-12-29 13:14:40

Zarządzenie nr 105/14


w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. więcej...

2014-12-29 13:13:43

Zarządzenie nr 103/14


w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. więcej...

2014-12-29 13:12:04

Zarządzenie nr 101/14


w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-12-18 11:15:11

Zarządzenie nr 102/14


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy.. więcej...

2014-12-18 11:13:01

Zarządzenie nr 96/14


w sprawie inwentaryzacji więcej...

2014-12-18 11:11:40

Zarządzenie nr 48/14


w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto więcej...

2014-12-11 10:56:41

Zarządzenie nr 97/14


w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Tabory więcej...

2014-12-11 10:54:58

Zarządzenie nr 96/14


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2014-12-10 11:05:05

Zarządzenie nr 82/14


w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2014-12-04 14:46:04

Zarządzenie nr 95/14


w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-12-04 14:45:07

Zarządzenie nr 94/14


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2014-12-04 14:35:06

Zarządzenie nr 93/14


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok ... więcej...

2014-12-04 14:34:15

Zarządzenie nr 92/14


w sprawie zmiany zarządzenia 7/14... więcej...

2014-12-04 14:33:20

Zarządzenie nr 91/14


w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2014-12-04 14:27:57

Zarządzenie nr 90/14


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok więcej...

2014-12-04 14:26:54

Zarządzenie nr 89/14


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2014-11-19 13:42:47

Zarządzenie nr 88/14


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2019 więcej...

2014-11-19 13:21:55

Zarządzenie nr 87/14


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2015 rok. więcej...

2014-11-19 13:15:45

Zarządzenie nr 86/14


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-11-19 13:12:51

Zarządzenie nr 85/14


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2014-11-19 13:10:18

Zarządzenie nr 84/14


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-11-19 13:08:18

Zarządzenie nr 83/14


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej więcej...

2014-10-21 12:56:07

Zarządzenie nr 81/14


w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych.... więcej...

2014-10-21 12:54:46

Zarządzenie nr 80/14


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego więcej...

2014-10-21 12:51:34

Zarządzenie nr 79/14


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.... więcej...

2014-10-21 12:50:43

Zarządzenie nr 78/14


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 68/14.... więcej...

2014-10-14 08:03:43

Zarządzenie nr 77/14


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2014-10-14 08:02:53

Zarządzenie nr 76/14


w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-10-14 08:00:49

Zarządzenie nr 75/14


w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu... więcej...

2014-10-06 08:55:35

Zarządzenie nr 74/14


w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Przezmark. więcej...

2014-10-06 08:53:18

Zarządzenie nr 73/14


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.... więcej...

2014-10-06 08:51:38

Zarządzenie nr 72/14


w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących projektu "Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla.... więcej...

2014-10-06 08:47:37

Zarządzenie nr 71/14


w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Operacji "Zagospodarowanie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Dzierzgoniu".... więcej...

2014-09-30 08:51:48

Zarządzenie nr 70/14


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego więcej...

2014-09-30 08:50:51

Zarządzenie nr 69/14


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Tabory więcej...

2014-09-22 09:00:36

Zarządzenie nr 68/14


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-09-22 08:58:42

Zarządzenie nr 67/14


w sprawie określenia założeń budżetowych oraz wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2015 rok. więcej...

2014-09-22 08:54:46

Zarządzenie nr 66/14


w sprawie zmiany budżetu... więcej...

2014-09-22 08:53:25

Zarządzenie nr 65/14


w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Stary Dzierzgoń Nr 58/14 z dnia 30 lipca 2014 roku więcej...

2014-09-02 12:09:28

Zarządzenie nr 64/14


w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. więcej...

2014-09-02 12:07:24

Zarządzenie nr 63/14


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019. więcej...

2014-09-02 12:05:40

Zarządzenie nr 62/14


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2014-08-04 13:51:39

Zarządzenie nr 61/14


w sprawie Komisji Przetargowej więcej...

2014-08-04 13:50:06

Zarządzenie nr 60/14


w sprawie przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku" więcej...

2014-08-04 13:48:30

Zarządzenie nr59/14


w sprawie przyjęcia "Informacji" o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń... więcej...

2014-08-04 13:47:11

Zarządzenie nr57/14


w ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych więcej...

2014-08-04 13:44:15

Zarządzenie nr56/14


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok... więcej...

2014-08-04 13:43:05

Zarządzenie nr55/14


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2014-08-04 13:42:08

Zarządzenie nr54/14


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2014-08-04 13:41:27

Zarządzenie nr53/14


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej więcej...

2014-08-04 13:40:41

Zarządzenie nr52/14


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej... więcej...

2014-08-04 13:39:36

Zarządzenie nr51/14


w sprawie zmiany w załaczniku do zarządzenia 24/14 z dnia 11.04.2014 więcej...

2014-07-30 14:19:03

Zarządzenie nr58/14


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-07-21 12:38:31

Zarządzenie nr50/14


w sprawie wzorów upomnień i informacji do tytułów wykonawczych więcej...

2014-07-21 12:37:14

Zarządzenie nr 49/14


w sprawie Komisji Przetargowej więcej...

2014-07-21 12:35:06

Zarządzenie nr 47/14


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok... więcej...

2014-07-21 12:34:13

Zarządzenie nr 46/14


w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu więcej...

2014-06-30 09:16:34

Zarządzenie nr 45/14


w sprawie powołania Komisji Przetargowej... więcej...

2014-06-30 09:15:46

Zarządzenie nr 44/14


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2014-06-30 09:05:19

Zarządzenie nr 43/14


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok więcej...

2014-06-04 13:02:17

Zarządzenie nr 42/14


w sprawie zamiany w budżecie gminy na 2014 rok więcej...

2014-06-04 12:59:29

Zarządzenie nr 41/14


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego więcej...

2014-06-04 12:58:17

Zarządzenie nr 40/14


w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu więcej...

2014-06-04 12:55:25

Zarządzenie nr 38/14


w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości... więcej...

2014-05-27 12:37:54

Zarządzenie nr 39/14


w sprawie przeprowadzenia egzekucji administracyjnej zobowiązań pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2014-05-27 12:35:14

Zarządzenie nr 37/14


w sprawie zmiany budżetu więcej...

2014-05-27 12:31:51

Zarządzenie nr 36/14


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego więcej...

2014-05-27 12:30:55

Zarządzenie nr 35/14


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego więcej...

2014-05-27 12:29:30

Zarządzenie nr 34/14


w sprawie upoważnienia stanowiska pracy... więcej...

2014-05-19 14:46:07

Zarządzenie nr 33/14


w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Milikowo więcej...

2014-05-06 08:34:08

Zarządzenie nr 31/14


do prowadzenia egzekucji administracyjnej zobowiązań pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2014-05-05 14:57:05

Zarządzenie nr 32/14


w sprawie powołania obwodowych komisji w Gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2014-05-05 08:56:04

Zarządzenie nr 30/14


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/14 więcej...

2014-05-05 08:23:06

Zarządzenie nr 29/14


w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok ... więcej...

2014-04-29 12:24:06

Zarządzenie nr 28/14


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na dyrektora instytucji kultury... więcej...

2014-04-24 13:25:12

Zarządzenie nr 27/14


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora instytucji kultury - Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2014-04-24 12:57:51

Zarządzenie nr 26/14


w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku więcej...

2014-04-24 12:54:02

Zarządzenie nr 25/14


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego więcej...

2014-04-17 09:46:20

Zarządzenie nr 24/14


w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-04-10 07:40:20

Zarządzenie nr 22/14


w sprawie powołania komisji ... więcej...

2014-04-10 07:32:30

Zarządzenie nr 23/14


w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu na 2014 rok więcej...

2014-04-10 07:31:27

Zarządzenie nr 21/14


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego więcej...

2014-04-03 08:58:26

Zarządzenie nr 20/14


w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków... więcej...

2014-03-31 11:56:25

Zarządzenie nr 19/14


w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Pronie. więcej...

2014-03-31 11:55:14

Zarządzenie nr 18/14


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2014-03-31 11:54:04

Zarządzenie nr 17/14


w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2014-03-31 11:53:09

Zarządzenie nr 16/14


w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2014-03-25 11:36:03

Zarządzenie nr 15/14


w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu więcej...

2014-03-25 11:34:25

Zarządzenie nr 14/14


w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok więcej...

2014-03-25 11:09:54

Zarządzenie nr 13/14


w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stary Dzierzgoń za 2013 rok... więcej...

2014-03-17 12:17:20

Zarządzenie nr 12/14


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2014-03-17 12:16:15

Zarządzenie nr 11/14


w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 więcej...

2014-02-28 13:29:35

Zarządzenie nr 10/14


w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych więcej...

2014-02-28 13:26:38

Zarządzenie nr 9/14


w sprawie zmiany budżetu... więcej...

2014-02-17 12:52:12

Zarządzenie nr 8/14


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań więcej...

2014-02-05 13:05:56

Zarządzenie nr 7/14


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2014 rok więcej...

2014-02-05 13:04:37

Zarządzenie nr 6/14


w sprawie zmiany budżetu gminy .... więcej...

2014-01-22 09:05:24

Zarządzenie nr 5/14


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok... więcej...

2014-01-22 09:04:23

Zarządzenie nr 4/14


w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej... więcej...

2014-01-22 09:02:34

Zarządzenie nr 3/14


w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2014. więcej...

2014-01-22 08:59:29

Zarządzenie nr 2/14


w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro netto więcej...

2014-01-22 08:58:59

Zarządzenie nr 1/14


w sprawie umowy darowizny przekazania samochodu pożarniczego więcej...

2014-01-22 08:49:24

Zarządzenie nr 77/13


w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu OSP na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-01-07 08:05:16

Zarządzenie nr 76/13


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok więcej...

2014-01-07 08:03:59

Zarządzenie nr 75/13


w sprawie ustalenia instrukcji używania samochodów służbowych oraz gospodarki paliwami płynnymi w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu więcej...

2014-01-07 08:01:03

Zarządzenie nr 74/13


w sprawie ustalenia zasad kierowania pracowników Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń w podróż służbową lokalną, krajową lub zagraniczną oraz rozliczania kosztów z tego tytułu więcej...

2014-01-07 07:57:54

Zarządzenie nr 73/13


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok więcej...

2013-12-17 12:19:43

Zarządzenie nr 72/13


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2013-12-17 12:17:21

Zarządzenie nr 71/13


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-12-17 12:16:36

Zarządzenie nr 70/13


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum dokumentacji archiwalnej więcej...

2013-12-17 12:15:22

Zarządzenie nr 69/13


w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Stary Dzierzgoń do stosowania więcej...

2013-12-05 13:00:32

Zarządzenie nr 68/13


w sprawie opracowania Planu przygotowań podmiotów leczniczych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń na potrzeby obronne państwa więcej...

2013-12-05 12:58:17

Zarządzenie nr 67/13


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-11-28 11:29:33

Zarządzenie nr 66/13


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok więcej...

2013-11-22 12:46:57

Zarządzenie nr 63/13


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2014 rok więcej...

2013-11-22 12:43:58

Zarządzenie nr 62/13


zmiana wieloletniej prognozy finansowej więcej...

2013-11-19 12:53:25

Zarządzenie nr 61/13


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2013-11-07 15:13:22

Zarządzenie nr 60/13


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok oraz zamiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2013. więcej...

2013-11-07 15:11:15

Zarządzenie nr59/13


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2013-10-28 09:54:19

Zarządzenie nr58/13


w spawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok oraz zmiany w palnie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2013. więcej...

2013-10-28 09:52:08

Zarządzenie nr55/13


w sprawie powołania Zespołu Samooceny więcej...

2013-10-28 09:51:20

Zarządzenie nr54/13


w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej więcej...

2013-10-28 09:48:32

Zarządzenie nr53/13


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok więcej...

2013-10-21 11:21:16

Zarządzenie nr56/13


w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenia gospodarcze więcej...

2013-10-10 11:45:41

Zarządzenie nr52/13


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stare Miasto więcej...

2013-09-30 09:54:10

Zarządzenie nr51/13


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013... więcej...

2013-09-26 09:51:25

Zarządzenie nr50/13


w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących operacji "Remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Dzierzgoniu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" realizowanej w ramach Programu osi 4 "Leader" działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju". więcej...

2013-09-19 13:40:37

Zarządzenie nr49/13


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok więcej...

2013-09-19 13:39:06

Zarządzenie nr48/13


w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczy Budowy sali sportowej w Przezmarku więcej...

2013-09-19 13:37:16

Zarządzenie nr47/13


w spawie powołania Komisji Przetargowej dotyczy udzielenia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. więcej...

2013-09-11 10:55:42

Zarządzenie nr43/13


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-09-11 10:27:13

Zarządzenie nr46/13


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok więcej...

2013-09-11 10:26:04

Zarządzenie nr45/13


w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczy Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2013-09-05 18:13:27

Zarządzenie nr44/13


w sprawie określenia założeń budżetowych oraz wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2014 rok więcej...

2013-08-27 09:29:16

Zarządzenie nr42/13


w sprawie powołania Komisji Przetargowej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Budowa domu przedpogrzebowego w Myślicach - Etap I " więcej...

2013-08-27 09:28:21

Zarządzenie nr41/13


w sprawie powołania Komisji Przetargowej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na " Remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Dzierzgoniu" więcej...

2013-08-07 14:08:27

Zarządzenie nr38/13


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej więcej...

2013-08-07 14:07:32

Zarządzenie nr37/13


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej więcej...

2013-08-07 14:05:59

Zarządzenie nr36/13


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej więcej...

2013-08-07 10:36:46

Zarządzenie nr35/13


w sprawie przyjęcia Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku więcej...

2013-08-06 14:55:56

Zarządzenie nr33/13


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych więcej...

2013-08-06 14:28:47

Zarządzenie nr34/13


w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku więcej...

2013-07-31 12:47:11

Zarządzenie nr32/13


więcej...

2013-07-29 14:54:59

Zarządzenie nr31/13


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok ... więcej...

2013-07-17 13:23:30

Zarządzenie nr29/13


w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej więcej...

2013-07-17 13:22:18

Zarządzenie nr23/13


w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2013-06-26 08:49:52

Zarządzenie nr28/13


w sprawie powołania komisji więcej...

2013-06-13 14:41:05

Zarządzenie nr27/13


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2013-06-13 14:38:59

Zarządzenie nr26/13


w sprawie budżetu gminy na 2013 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu ustawami na rok 2013. więcej...

2013-05-28 13:22:58

Zarządzenie nr25/13


w sprawie założeń do opracowania corocznych arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2013-05-23 12:05:58

Zarządzenie nr24/13


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2013-05-22 14:13:56

Zarządzenie nr22/13


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2013-05-10 10:58:47

Zarządzenie nr21/13


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok więcej...

2013-05-10 10:57:59

Zarządzenie nr20/13


w sprawie powołania komisji egzamiacyjnej więcej...

2013-05-06 13:06:28

Zarządzenie nr19/13


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2013. więcej...

2013-05-06 13:04:12

Zarządzenie nr18/13


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2013-05-06 13:03:26

Zarządzenie nr17/13


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2013-04-23 11:44:48

Zarządzenie nr16/13


w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego. więcej...

2013-04-23 11:42:42

Zarządzenie nr15/13


w sprawie zmiany w budżecie gminy ba 2013 rok. więcej...

2013-04-23 11:41:37

Zarządzenie nr14/13


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok. więcej...

2013-04-10 09:59:35

Zarządzenie nr13/13


w sprawie powołania Komisji Przetargowej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2013-04-10 09:57:11

Zarządzenie nr12/13


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego... więcej...

2013-03-27 12:26:51

Zarządzenie nr11/13


w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Stary Dzierzgoń za 2012 rok więcej...

2013-03-07 10:00:24

Zarządzenie nr10/13


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 oraz zmiany w palnie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2013. więcej...

2013-03-07 09:58:09

Zarządzenie nr9/13


w sprawie ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu o czynszu regulowanym i lokalu socjalnego więcej...

2013-03-07 09:56:50

Zarządzenie nr8/13


w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych, stanowiących własność Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu więcej...

2013-03-07 09:53:55

Zarządzenie nr4/13


w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Stary Dzierzgoń z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. więcej...

2013-02-06 12:43:57

Zarządzenie nr 7/13


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego więcej...

2013-02-06 12:42:44

Zarządzenie nr 6/13


w sprawie wskazania osoby wchodzącej z urzędu do obwodowej komisji wyborczej oraz wyznaczenia operatora obsługi informatycznej więcej...

2013-02-06 12:40:59

Zarządzenie nr 5/13


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok więcej...

2013-01-28 11:35:36

Zarządzenie nr 3/13


w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracjo rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2013 więcej...

2013-01-07 15:11:36

Zarządzenie nr2/13


w sprawie naboru na wlne stanowisko urzędnicze więcej...

2013-01-07 15:10:43

Zarządzenie nr1/13


w sprawie ustalenia regulaminu organizacynego urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu więcej...

2013-01-07 15:08:46

Zarządzenie nr83/12


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2013-01-07 15:07:41

Zarządzenie nr80/12


w sprawie zmainy w budżecie gminy na 2012 rok więcej...

2012-12-17 14:34:09

Zarządzenie nr81/12


w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2012-12-14 14:00:52

Zarządzenie nr79/12


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2012-12-13 10:36:13

Zarządzenie nr78/12


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2012-12-13 10:32:33

Zarządzenie nr77/12


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-12-05 10:27:39

Zarządzenie nr76/12


w sprawie upoważnienia do kierowania gminym zakładem budżetowym więcej...

2012-12-05 10:26:33

Zarządzenie nr75/12


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok ... więcej...

2012-12-05 10:25:27

Zarządzenie nr74/12


w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokalne mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenia gospodarcze więcej...

2012-11-19 13:36:40

Zarządzenie nr72/12


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2013 rok. więcej...

2012-11-19 13:31:10

Zarządzenie nr71/12


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2019 więcej...

2012-11-19 13:22:33

Zarządzenie nr70/12


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorilanego ustawami na rok 2012. więcej...

2012-11-19 13:21:26

Zarządzenie nr 69/12


w sprawie planu kont dla projektu 00105-6930-UM w ramach działania 413 Wdrożenie loklanych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowaidającyhc warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 operacaja Zagospodarowanie placu relreacyjno - sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu Etap II wraz z procedurą kontroli finansowej projektu. więcej...

2012-10-31 14:10:52

Zarządzenie nr 68/12


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz zmiany w planiefinansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2012 więcej...

2012-10-29 14:04:30

Zarządzenie nr 67/12


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2012-10-29 14:02:59

Zarządzenie nr 64/12


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2012-10-19 09:23:34

Zarządzenie nr 66/12


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2012-10-17 13:30:31

Zarządzenie nr 65/12


w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury,dla których organizatorem jest Gmina Stary Dzierzgoń. więcej...

2012-10-12 15:09:40

Zarządzenie nr 62/12


w sprawie zmainy budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-10-12 12:10:54

Zarządzenie nr 63/12


w sprawie powołania Komisji Przetargowej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Przebudowa dróg wewnetrznych osiedlowych w miejscowości Lubochowo działka nr 190 oraz w miejscowości Monasterzysko Wielkie działka 20/16 więcej...

2012-10-12 12:07:26

Zarządzenie nr 61/12


w sprawiezminy budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-10-12 12:05:38

Zarządzenie nr 60/12


w sprawie powołania Komisji Przetargowej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Przebudowa mostu w miejscowości Zakręty i Latkowo gm. Stary Dzierzgoń więcej...

2012-10-12 12:03:48

Zarządzenie nr 59/12


w sprawie powołania Komisji Przetargowej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Modernizacja drogi transportu rolnego nrdziałki 249/2 obręb Milikowo i nr działki 365 obręb Lubachowo Gm. Stary Dzierzgoń ETAP I więcej...

2012-10-12 12:01:06

Zarządzenie nr 58/12


w sprawie powołania Komisji Przetargowej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP III więcej...

2012-10-08 12:35:35

Zarządzenie nr 57/12


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-09-18 09:35:44

Zarządzenie nr 56/12


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nierucomości stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2012-09-18 09:34:28

Zarządzenie nr 55/12


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nierucomości stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2012-09-18 09:32:14

Zarządzenie nr 54/12


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nierucomości stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2012-09-18 09:29:04

Zarządzenie nr 51/12


w sprawie określenia założeń budżetowych oraz wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2013 rok więcej...

2012-09-04 14:26:15

Zarządzenie nr 52/12


więcej...

2012-09-04 14:23:17

Zarządzenie nr 50/12


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok więcej...

2012-09-04 14:21:13

Zarządzenie nr 49/12


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012. więcej...

2012-08-27 10:08:32

Zarządzenie nr 48/12


w sprawie planu kont dla projektu WND- RPPM.08.01.02-00-041/12-00 „Z historią w nowoczesność- budowa i przebudowa lokalnej infrastruktury turystycznej oraz prace rewaloryzacyjnego w zabytkowym kościele w miejscowości Przezmark w Gminie Stary Dzierzgoń „ wraz z procedurą kontroli finansowej projektu . więcej...

2012-08-27 10:06:41

Zarządzenie nr 47/12


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego więcej...

2012-08-27 10:04:57

Zarządzenie nr 46a/12


w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia Gminy Stary Dzierzgoń w postaci budynku mieszkalnego usytuowanego na działce 5/6 obręb Pudłowiec oraz budynku gospodarczego usytuowanego na działce nr 6/10 obręb Pudłowiec więcej...

2012-08-08 09:32:54

Zarządzenie nr 45/12


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz zminay w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2012. więcej...

2012-08-02 14:46:11

Zarządzenie nr 44/12


w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Matule będącej własnością Pana Krzysztofa Jarek. więcej...

2012-08-01 12:01:19

Zarządzenie nr 43/12


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2012 więcej...

2012-08-01 11:56:02

Zarządzenie nr 42/12


w sprawie powołania Komisji Przetargowej prowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków majątkowych w wysokości 1.497.640,95 PLN więcej...

2012-07-26 09:54:36

Zarządzenie nr 41/12


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz zmiany w planie finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2012 więcej...

2012-07-20 13:52:18

Zarządzenie nr 40/12


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna" w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzierzgoń więcej...

2012-07-04 14:19:39

Zarządzenie nr 35/12


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2012. więcej...

2012-07-04 14:17:11

Zarządzenie nr 34/12


w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępstwa dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2012-05-30 07:24:29

Zarządzenie nr 33/12


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku więcej...

2012-05-30 07:22:53

Zarządzenie nr 32/12


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2012-05-30 07:21:37

Zarządzenie nr 31/12


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach więcej...

2012-05-24 11:12:56

Zarządzenie nr 29/12


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Przezmarku więcej...

2012-05-24 11:10:37

Zatządzenie nr 28/12


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach więcej...

2012-05-24 11:01:38

Zarządzenie nr 27/12


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2012-05-24 09:27:59

Zarządzenie nr 25/12


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2012 więcej...

2012-05-18 11:50:05

Zarządzenie nr 26/12


w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2012-05-14 10:37:26

Zarządzenie nr 24/12


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach więcej...

2012-05-14 10:35:55

Zarządzenie nr 23/12


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2012-05-14 10:33:19

Zarządzenie nr 22/12


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Przezmarku więcej...

2012-04-12 15:13:30

Zarządzenie nr 19/12


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum. więcej...

2012-04-11 13:09:22

Zarządzenie nr 15/12


w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu więcej...

2012-04-10 11:00:27

Zarządzenie nr 18/12


w sprawie pełnomoctnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu - konkurs Nr 01/POKL/9.5/2011 pn. " Klub Entuzjastów Nauki" Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Dzialania 9.5 "Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" finasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej...

2012-04-10 10:36:24

Zarządzenie nr 17/12


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2012. więcej...

2012-03-26 09:53:33

Zarządzenie nr 16/12


w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. komunalnych i pozyskiwania środków finansowych w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu oraz ustalenia składu osobowego Komisjji Rekrutacyjnej. więcej...

2012-03-21 13:43:36

Zarządzenie nr 14/12


w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Stary Dzierzgoń za 2011 rok, przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w art. 265 pkt 2, oraz przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2012-03-16 12:53:22

Zarządzenie nr 13/12


w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze więcej...

2012-03-16 12:51:38

Zarządzenie nr 12/12


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru nakorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2012-03-09 09:31:01

Zarządzenie nr 11/12


w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty, lokale, pomieszczenia i budynki użytkowe wydzierżawione na okres do 3 lat więcej...

2012-03-09 09:29:14

Zarządzenie nr 9/12


w sprawie określenia zasad wykonywania czynności inkasenta. więcej...

2012-03-09 09:28:09

Zarządzenie nr 8/12


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2012-03-09 09:27:18

Zarządzenie nr 6/12


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2012-03-09 09:22:25

Zarządzenie nr 5/12


w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Matule będącej własnością Pana Krzysztofa Jarek. więcej...

2012-01-30 10:30:30

Zarządzenie nr 3/12


w sparwie ustanowienia urzędnika wyborczego więcej...

2012-01-30 10:26:52

Zarządzenie nr 2/12


w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowdzonych w dniu 9 października 2011 r. więcej...

2012-01-24 14:41:24

Zarządzenie nr 1/12


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2012 rok oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorilanego ustawami na rok 2012. więcej...

2012-01-09 13:02:43

Zarządzenie nr 85/11


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2011. więcej...

2011-12-23 11:34:49

Zarządzenie nr 81/11


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok więcej...

2011-11-29 09:27:51

Zarządzenie nr 74/11


w sprawie ogłoszenia przetargu na najem budynków gospodarczo - magazynowych w miejscowości Myślice więcej...

2011-11-17 08:50:40

Zarządzenie nr 71/11


w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finasowej na lata 2012 - 2019 więcej...

2011-11-17 07:58:10

Zarządzenie nr 70/11


w sprawie zatwierzdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Dzierzgoń na 2012 rok. więcej...

2011-11-15 13:30:12

Zarządzenie nr 67/11


w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokalu użytkowgo w miejscowości Tabory więcej...

2011-11-15 13:28:23

Zarządzenie nr 66/11


w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokalu użytkowego w miejscowości Milikowo więcej...

2011-11-10 12:14:23

Zarządzenie nr 69/11


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2011. więcej...

2011-10-25 10:51:01

Zarządzenie nr 64/11


w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Stary Dzierzgoń Nr 56/11 z dnia 15 września 2011 roku więcej...

2011-10-21 13:56:35

Zarządzenie nr 63/11


w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Stary Dzierzgoń Nr 56/11 z dnia 15 września 2011 roku więcej...

2011-10-21 09:18:19

Zarządzenie nr 62/11


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok oraz zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2011. więcej...

2011-10-05 09:09:16

Zarządzenie nr 59/11


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2011r. więcej...

2011-08-09 12:52:39

Zarządzenie nr 47/11


więcej...

2011-08-09 12:51:24

Zarządzenie nr 46/11


więcej...

2011-08-09 12:50:09

Zarządzenie nr 43/11


więcej...

2011-08-09 12:48:53

Zarządzenie nr 41/11


więcej...

2011-08-09 12:47:45

Zarządzenie nr 40/11


więcej...

2011-08-09 12:47:11

Zarządzenie nr 34/11


więcej...

2011-08-09 12:46:11

Zarządzenie nr 33/11


więcej...

2011-08-09 12:45:44

Zarządzenie nr 32/11


więcej...

2011-08-09 12:45:16

Zarządzenie nr 31/11


więcej...

2011-08-09 12:44:46

Zarządzenie nr 29/11


więcej...

2011-08-09 12:44:17

Zarządzenie nr 28/11


więcej...

2011-08-09 12:43:25

Zarządzenie nr 21/11


więcej...

2011-08-09 12:43:00

Zarządzenie nr 20/11


więcej...

2011-08-09 12:42:37

Zarządzenie nr 19/11


więcej...

2011-08-09 12:41:18

Zarządzenie nr 16/11


więcej...

2011-08-09 12:40:43

Zarządzenie nr 15/11


więcej...

2011-08-09 12:39:55

Zarządzenie nr 14/11


więcej...

2011-08-09 12:39:29

Zarządzenie nr13/11


więcej...

2011-08-09 12:38:02

Zarządzenie nr 12/11


więcej...

2011-08-09 12:37:32

Zarządzenie nr 11/11


więcej...

2011-08-09 12:36:47

Zarządzenie nr 10/11


więcej...

2011-08-09 12:36:23

Zarządzenie nr 9/11


więcej...

2011-08-09 12:35:56

Zarządzenie nr 8/11


więcej...

2011-08-09 12:35:24

Zarządzenie nr 7/11


więcej...

2011-08-09 12:34:58

Zarządzenie nr 5/11


więcej...

2011-08-09 12:34:31

Zarządzenie nr 4/11


więcej...

2011-08-09 12:34:07

Zarządzenie nr 3/11


więcej...

2011-08-09 12:33:43

Zarządzenie nr 2/11


więcej...

2011-08-09 12:32:59

Zarządzenie nr 1/11


więcej...

2011-08-08 15:03:32

Zarządzenie nr 45/11


więcej...

2011-08-01 12:41:50

Zarządzenie nr 44/11


więcej...

2011-07-22 14:43:41

Zarządzenie nr 12/11


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2011. więcej...

2011-07-12 08:33:39

Zarządzenie nr 39/11


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. więcej...

2011-07-12 08:33:09

Zarządzenie nr 38/11


w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu do dalszego użytkowania oraz likwidacji mienia zbędnego i zużytego. więcej...

2011-07-12 08:31:32

Zarządzenie nr 37/11


w sprawie oceny przydatności oraz zasad gospodarowania skaładnikami majątku ruchomego stanowiącego własność Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu. więcej...

2011-07-12 08:28:14

Zarządzenie nr 36/11


w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stary Dzierzgoń i jednostkach organizacyjnch gminy Stary Dzierzgoń oraz zasad jej koordynacji. więcej...

2011-07-12 08:27:25

Zarządzenie nr 35/11


w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2011-05-31 09:54:54

Zarządzenie nr 30/11


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok oraz zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zdań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2011. więcej...

2011-05-18 10:44:52

Zarządzenie nr 27/11


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok oraz zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zdań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2011. więcej...

2011-05-06 10:07:26

Zarządzenie nr 24/11


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok oraz zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zdań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2011. więcej...

menu