menu

2021-03-10 14:23:12

Ogłoszenie o zamówieniu


Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2020-12-14 20:37:18

Ogłoszenie o zamówieniu


Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2020-11-12 13:10:28

Ogłoszenie o zamówieniu


Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2020-09-07 14:40:45

Ogłoszenie o zamówieniu


Nazwa zadania: „Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu na Klub Seniora+”. więcej...

2020-07-10 21:14:25

Ogłoszenie o zamówieniu


Dowóz dzieci z terenu Gminy Stary Dzierzgoń do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 więcej...

2020-04-07 12:15:57

Ogłoszenie o zamówieniu


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Rg.271.1.2020. Nazwa zadania: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.234..560,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Gmina Stary Dzierzgoń zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

2019-12-17 18:21:55

Ogłoszenie o zamówieniu


Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2019-12-02 16:40:06

Ogłoszenie o zamówieniu


dotyczy Świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2019-12-02 16:37:11

Zapytanie ofertowe


dotyczy: "Świadczenie usług opiekuńczych... więcej...

2019-11-18 15:09:35

Zapytanie ofertowe


dotyczy: "Świadczenie usług opiekuńczych... więcej...

2019-10-29 14:32:16

Zapytanie ofertowe


dotyczy usługi: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszania dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2019-08-28 14:40:07

Ogłoszenie o zamówieniu


dotyczy "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego" więcej...

2019-08-21 15:11:05

Ogłoszenie o zamówieniu


dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. więcej...

2019-08-02 17:21:48

Ogłoszenie o zamówieniu


Dowóz dzieci z terenu Gminy Stary Dzierzgoń do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 więcej...

2019-07-16 14:08:48

Ogłoszenie o zamówieniu


dotyczy: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stary Dzierzgoń" więcej...

2019-07-02 14:48:08

Zapytanie ofertowe dostawa drukarki


Zapytanie ofertowe na dostawę drukarki dla potrzeb projektu „Usługi Społeczne szansą na pozytywną zmianę w Gminie Stary Dzierzgoń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. więcej...

2019-04-01 13:58:13

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa dla potrzeb projektu "Usługi społeczne szansą na pozytywną zmianę w Gminie Stary Dzierzgoń"


Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa dla potrzeb projektu "Usługi społeczne szansą na pozytywną zmianę w Gminie Stary Dzierzgoń" więcej...

2019-01-24 14:44:13

Zapytanie ofertowe


dotyczy: "Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu" więcej...

2019-01-24 14:40:25

Zapytanie ofertowe


dotyczy: "Szkolenie pracowników GOPS w Starym Dzierzgoniu przygotowujące do oddzielenia zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych" więcej...

2019-01-17 15:16:54

Ogłoszenie o zamówieniu


dotyczy Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Stary Dzierzgoń - etap II więcej...

2018-12-18 15:07:58

Ogłoszenie o zamówieniu


dotyczy: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2018-11-15 15:31:46

Ogłoszenie o zamówieniu


Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2018-10-15 14:27:35

Ogłoszenie o zamówieniu


udzielenie długoterminowego kredytu bankowego więcej...

2018-08-29 14:18:02

Zapytanie ofertowe


zamówienie dotyczy przygotowanie, dostarczenie i serwowanie posiłków oraz uprzątnięcie miejsca serwowania posiłków - Projekt: Usługi Społeczne szansą na pozytywną zmianę w Gminie Stary Dzierzgoń" więcej...

2018-08-06 14:21:13

Ogłoszenie o zamówieniu


Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 73 obręb Skolwity gmina Stary Dzierzgoń więcej...

2018-08-03 13:59:45

Ogłoszenie o zamówieniu


Prace remontowe w budynku szkolnym na pomieszczenia Klubu Seniora Zdrówko więcej...

2018-07-13 14:20:06

Ogłoszenie o zamówieniu


Prace remontowe w budynku szkolnym na pomieszczenia Klubu Seniora Zdrówko więcej...

2018-06-22 14:55:22

Ogłoszenie o zamóweiniu


Prace remontowe w budynku szkolnym na pomieszczenia Klubu Seniora więcej...

2018-06-13 14:22:54

Zapytanie ofertowe


Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb projektu „Usługi Społeczne szansą na pozytywną zmianę w Gminie Stary Dzierzgoń” więcej...

2018-06-05 14:35:16

Zapytanie ofertowe


Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb projektu „Usługi Społeczne szansą na pozytywną zmianę w Gminie Stary Dzierzgoń” więcej...

2018-05-24 16:00:31

Ogłoszenie o zamóweiniu


Prace remontowe w budynku szkolnym na pomieszczenia Klubu Seniora "Zdrówko" więcej...

2018-05-09 15:07:17

Ogłoszenie o zamówiniu


Prace remontowe w budynku szkolnym na pomieszczenia Klubu Seniora "Zdrówko" więcej...

2018-03-21 14:21:11

ogłoszenie o zamówieniu


Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej Wartule – Monasterzysko Wielkie gmina Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-03-05 14:38:20

Ogłoszenie o zamówiniu


Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2018-02-20 15:07:07

Ogłoszenie o zamówiniu


w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi więcej...

2018-01-25 14:06:03

Ogłoszenie o zamówieniu


w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi więcej...

2017-10-31 14:51:27

Ogłoszenie o zamówieniu


dotyczy udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 270 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. więcej...

2017-08-11 13:34:06

ogłoszenie o zamówieniu


Roboty budowlane - Modernizacja drogi dojazdowej do pól na trasie Lubochowo – Milikowo Gmina Stary Dzierzgoń więcej...

2017-08-03 12:39:17

Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2017-08-01 12:51:07

Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi


Przebudowa drogi osiedlowej w m. Lubochowo w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 206 położonej w obrębie geodezyjnym Lubachowo więcej...

2017-07-26 15:04:31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Modernizacja drogi dojazdowej do pól na trasie Lubochowo - Milikowo Gmina Stary Dzierzgoń więcej...

2017-07-24 13:53:09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2017-07-17 13:01:42

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dotyczy: Przebudowa drogi osiedlowej w m. Lubochowo w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 206 położonej w obrębie geodezyjnym Lubachowo. więcej...

2016-10-28 15:01:53

Przetarg nieograniczony


Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2016-06-24 14:00:36

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


dotyczy "Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2016-05-13 15:09:50

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2016-04-28 13:13:21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa


Zakup używanego specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP w Myślicach więcej...

2015-12-01 10:50:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 260 000,00 zł więcej...

2015-12-01 10:34:05

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy


Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2016 - dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach więcej...

2015-10-26 11:17:28

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy


Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2015-10-20 12:40:12

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy


Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2015-09-10 14:12:33

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane


Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gisiel więcej...

2015-09-09 14:38:58

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane


Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 100 obręb Lubachowo gm. Stary Dzierzgoń więcej...

2015-03-18 14:27:32

Zapytanie o cenę


dotyczy Twoja szansa na sukces więcej...

2015-03-12 14:49:03

Zapytanie ofertowe


dotyczy projektu "Twoja szansa na sukces" więcej...

2015-03-06 14:05:26

Ogłoszenie o zamówieniu usługi


Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-11-14 13:44:49

dostawa


dostawa - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stary Dzierzgoń - ciąg dalszy więcej...

2014-09-29 14:05:10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


dotyczy budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Proniu więcej...

2014-09-22 09:09:54

Ogłoszenie


Wójt Gminy Stary Dzierzgoń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2014-09-05 13:59:31

Zapytanie ofertowe


dotyczy "Twoja szansa na sukces" więcej...

2014-08-08 13:26:10

Zapytanie o cenę


dotyczy projektu " Twoja szansa na sukces" więcej...

2014-08-01 15:07:12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Remont chodnika w Myślicach w pasie drogi wojewódzkiej nr 526 oraz w Starym Dzierzgoniu w pasie drogi wojewódzkiej nr 515 – ETAP I więcej...

2014-07-17 10:36:35

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


zagospodarowanie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej więcej...

2014-07-16 10:13:18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa


Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Stary Dzierzgoń - dostosowanie pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Myślicach poprzez zakup wyposażenia i montaż. więcej...

2014-06-30 13:19:40

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa


Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2014-06-02 14:26:40

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 810 000,00 zł więcej...

2014-05-08 08:41:04

Zapytanie ofertowe


Twoja szansa na sukces więcej...

2014-03-31 13:51:53

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


dotyczy: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Dzierzgoń" więcej...

2013-12-10 15:02:42

Zapytanie ofertowe


dotyczy dostarczenia przyborów kreślarskich magnetycznych do tablic więcej...

2013-09-25 15:07:30

Zapytanie ofertowe


dotyczy projektu Twoja szansa na sukces więcej...

2013-09-25 15:02:24

Zapytanie ofertowe


dotyczy projektu Twoja szansa na sukces więcej...

2013-09-23 12:21:53

Zapytanie ofertowe


dotyczy projektu Twoja szansa na sukces więcej...

2013-09-17 15:08:36

Zapytanie ofertowe


dotyczy projektu " Twoja szansa na sukces" więcej...

2013-09-11 11:05:40

Zapytanie ofertowe


dotyczy projektu Twoja szansa na sukces więcej...

2013-09-11 11:03:05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


dotyczy Udzielenia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1179503,42 PLN więcej...

2013-08-29 14:46:31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


dotyczy Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2013-08-09 14:56:37

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane-budowa domu przedpogrzebowego


Budowa domu przedpogrzebowego w Myślicach- Etap I więcej...

2013-08-05 14:10:28

Zapytanie ofertowe


dotyczy koordynowania projektu Twoja szansa na sukces więcej...

2013-08-02 11:51:08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska


Remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2013-06-05 12:41:35

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE


Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj. na odpady z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych. więcej...

2013-05-13 15:07:31

Ogłoszenie o zamówieniu usługi


dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2013-03-22 15:32:06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


dotyczy: Z historią w nowoczesność - budowa i przebudowa lokalnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Przezmark w Gminie Stary Dzierzgoń więcej...

2012-12-07 15:00:36

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy


zakup uzywanego autobusu do przewozu dzieci imlodzieży szkolnej więcej...

2012-12-06 10:35:14

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy


zakup uzywanego autobusu do przewozu dzieci imlodzieży szkolnej więcej...

2012-12-05 10:30:22

Ogłoszenie o zamówieniu usługi


udzielenie długoterminiwego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wyskości 315.468,00 PLN więcej...

2012-09-24 13:25:49

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane


dotyczy przebudowy dróg wewnętrznych osiedlowych w miejscowości Lubochowo oraz Monasterzysko Wielkie więcej...

2012-09-14 18:29:03

Ogłoszenie o zamówieniu na olej opałowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego, dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach więcej...

2012-09-12 14:23:33

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane


dotyczy przebudowa mostu w miejscowości Zakręty i Latkowo więcej...

2012-09-11 15:24:43

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane


dotyczy modernizacja drogi transportu rolnego więcej...

2012-09-10 15:09:41

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane


dotyczy zagospodarowania placu rekreacyjno - sportowego przy GOK w Starym Dzierzgoniu ETAP II więcej...

2012-07-04 10:43:03

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi


Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego więcej...

2012-03-19 13:21:19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi


Stary Dzierzgoń: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2012-03-02 07:48:39

Ogłoszenie o zamówieniu usługi


dotyczy kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2011-12-19 14:26:04

Zapytanie ofertowe


dotyczy złożenia oferty na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych więcej...

2011-12-13 15:11:58

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu


nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do świetlic w Przezmarku i Górkach więcej...

2011-11-10 14:02:09

Ogłoszenie o zamówieniu usługi


Stary Dzierzgoń: Indywidualizacja procsu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych więcej...

2011-10-24 15:05:40

ogłoszenie o planowanym zakupie


Przedmiotem postępowania jest dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw więcej...

2011-10-18 14:12:00

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane


Remont pokrycia dachu budynku Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu więcej...

2011-10-09 19:15:51

Ogłoszenie o zamówieniu na olej opałowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego, dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach w ilości ok. 20 000 l więcej...

2011-09-28 10:28:41

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy oleju napędowego


Stary Dzierzgoń: Dostawa oleju napędowego wg PN-EN 590:2006 do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2011-09-26 14:11:27

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG 271.8.2011. Nazwa zadania: " Zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I" więcej...

2011-09-12 14:02:04

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy oleju napędowego


Stary Dzierzgoń: Dostawa oleju napędowego wg PN-EN 590:2006 do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2011-08-26 14:00:41

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG 271.7.2011. Nazwa zadania: " zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I" więcej...

2011-07-25 16:10:33

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG 271.6.2011. Nazwa zadania: " zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I" więcej...

2011-07-25 15:56:11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG 271.5.2011. Nazwa zadania: "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 526, działka 295/2 w Myślicach" więcej...

2011-07-19 15:24:49

Ogłoszenie o zamówieniu


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Fn 271.1.2011. Nazwa zadania: „ Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.738.447,33 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stary Dzierzgoń związanego z realizacją wydatków majątkowych” więcej...

2011-06-30 13:54:48

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Modernizacja drogi transportu rolnego nr działki 155 obręb Folwark i nr działki 110 obręb Bucznik Gm. Stary Dzierzgoń więcej...

2011-06-27 17:07:19

Ogłoszenie o zamówieniu


WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Myślicach więcej...

2011-06-07 12:45:03

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA


więcej...

2011-06-02 14:12:57

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG 271.1.2011. Nazwa zadania: "Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu" więcej...

menu