menu

2021-04-15 14:26:13

Wystąpienie pokontrolne


więcej...

2017-10-31 13:29:04

Protokół kontroli Nr WIOS-GDA 339/2017


Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach więcej...

2017-05-13 22:54:00

Wystąpienie pokontrolne


więcej...

2015-10-26 09:50:03

Wystąpienei pokontrolne


dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej więcej...

2015-04-03 07:34:58

Protokół z kotroli


projekt: "Z historią w nowoczesność - budowa i przebudowa lokalnej infrastruktury turystycznej oraz prace rewaloryzacyjne w zabytkowym kościele w miejscowości Przezmark w Gminie Stary Dzierzgoń" więcej...

2014-08-18 09:54:50

Informacja pokontrolna


z kontroli realizacji projektu więcej...

2013-04-10 13:43:56

Wystąpienie pokontrolne


więcej...

2013-01-28 11:23:27

Protokół z kontroli kompleksowej gminy Stary Dzierzgoń


okres kontroli 1.01.2008 - 31.12.2011 więcej...

2013-01-28 11:21:22

Projekt wystąpienia pokontrolnego


dotyczy świadczeń rodzinnych więcej...

2013-01-28 11:18:09

Protokół kontroli w zakresie projektu


Indywidualizacja prpcesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych więcej...

2013-01-28 11:15:21

Protokół kontroli w zakresie projektu


Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu więcej...

menu