menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Data Redaktor Zmiana
15.11.2011 13:35:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości położonej w miejscowości Milikowo
15.11.2011 13:34:45 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości położonej w miejscowości Milikowo
15.11.2011 13:33:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości położonej w miejscowości Tabory
15.11.2011 13:33:15 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości położonej w miejscowości Tabory
15.11.2011 13:32:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości położonej w miejscowości Tabory
15.11.2011 13:30:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik zarzadzenie do artykułu Zarządzenie nr 67/11
15.11.2011 13:30:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 67/11
15.11.2011 13:29:01 Kamil Kwolek Dodany załącznik zarzadzenie do artykułu Zarządzenie nr 66/11
15.11.2011 13:28:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 66/11
14.11.2011 14:21:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 09 listopada 2011r.
14.11.2011 14:21:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 09 listopada 2011r.
10.11.2011 14:08:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu usługi
10.11.2011 14:03:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu usługi
10.11.2011 14:02:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu usługi
10.11.2011 12:16:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 69/11
10.11.2011 12:14:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 69/11
08.11.2011 07:58:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik wynik przetargu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na olej opałowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach
08.11.2011 07:32:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu ogłoszenie o planowanym zakupie
08.11.2011 07:31:17 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
02.11.2011 14:53:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
02.11.2011 14:52:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
28.10.2011 12:01:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
28.10.2011 12:00:55 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
25.10.2011 10:51:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 64/11
25.10.2011 10:51:01 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 64/11
24.10.2011 15:07:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu ogłoszenie o planowanym zakupie
24.10.2011 15:05:40 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ogłoszenie o planowanym zakupie
24.10.2011 08:00:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Piaski, Matule, Wartule i Lipiec
24.10.2011 07:59:32 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Piaski, Matule, Wartule i Lipiec
21.10.2011 13:57:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik zarzadzenie do artykułu Zarządzenie nr 63/11
21.10.2011 13:56:35 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 63/11
21.10.2011 09:20:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik zarzadzenie622011 do artykułu Zarządzenie nr 62/11
21.10.2011 09:18:19 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 62/11
21.10.2011 09:08:48 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykonanie budżetu Stary Dzierzgoń za III kwartał 2011 r.
21.10.2011 09:08:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykonanie budżetu Stary Dzierzgoń za III kwartał 2011 r.
21.10.2011 08:41:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik sprawozdania do artykułu Sprawozdania kwartalne 2011 rok
21.10.2011 08:36:14 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Sprawozdania kwartalne 2011 rok
18.10.2011 14:17:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik Specyfikacja technioczna wykonania i odbioru robót Remont pokrycia dachu Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
18.10.2011 14:16:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik Projekt budowlany Urząd Gminy dach do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
18.10.2011 14:15:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik Przedmiar robót remont dachu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
18.10.2011 14:14:20 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ Remont dachu budynku Urzędu Gminy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
18.10.2011 14:13:46 Kamil Kwolek Dodany załącznik RZUT DACHU SD do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
18.10.2011 14:13:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik ogloszenie o zamowieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
18.10.2011 14:12:00 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
14.10.2011 13:28:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
14.10.2011 13:17:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
13.10.2011 09:07:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29.09.2011 r.
13.10.2011 09:06:57 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29.09.2011 r.
09.10.2011 19:18:58 Kamil Kwolek Dodany załącznik informacje do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na olej opałowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach
09.10.2011 19:18:24 Kamil Kwolek Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na olej opałowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach
menu