menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Data Redaktor Zmiana
13.09.2011 09:14:19 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
13.09.2011 09:13:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
13.09.2011 09:12:02 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
13.09.2011 09:11:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
13.09.2011 09:10:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
12.09.2011 14:18:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy oleju napędowego
12.09.2011 14:03:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy oleju napędowego
12.09.2011 14:02:04 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy oleju napędowego
08.09.2011 11:27:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 6 września 2011r.
08.09.2011 11:26:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 6 września 2011r.
07.09.2011 13:34:39 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/25/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
07.09.2011 13:32:52 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR V/44/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:32:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/44/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:30:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR V/43/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:29:58 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/43/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:29:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR V/42/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:28:46 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/42/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:27:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR V/41/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:27:07 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/41/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:26:20 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR V/40/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:25:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/40/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:24:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR V/39/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:24:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/39/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:23:20 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR V/38/11RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:23:07 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR V/38/11RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:21:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR V/38/11RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:19:15 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/38/11RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
05.09.2011 10:25:46 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 12/11
05.09.2011 10:22:53 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 39/11
05.09.2011 10:21:51 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 38/11
05.09.2011 10:19:23 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 37/11
05.09.2011 10:17:24 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 36/11
05.09.2011 10:15:08 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 35/11
05.09.2011 10:13:27 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 27/11
05.09.2011 10:13:12 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 30/11
05.09.2011 10:11:48 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 27/11
05.09.2011 10:10:04 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 24/11
31.08.2011 08:44:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania nr 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:06:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zagospodarowanie terenu I i II etap do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:05:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik STWiOR I i II etap do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:04:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - trybuny i zestaw zabawowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:04:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - strona tytułowa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:04:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:03:58 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - piłkochwyt do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:03:47 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - ogrodzenie - narożnik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:03:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - ogrodzenie - brama + furtka do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:03:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik opis techniczny I i II etap do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:02:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:02:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:00:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
menu