menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Data Redaktor Zmiana
05.10.2011 09:01:21 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VI/45/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2011 r.
28.09.2011 14:23:58 Kamil Kwolek Dodany załącznik odpowiedzi na zapytania 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
28.09.2011 10:31:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy oleju napędowego
28.09.2011 10:28:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy oleju napędowego
26.09.2011 14:18:01 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.09.2011 14:15:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zagospodarowanie terenu I i II etap do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.09.2011 14:14:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik STWiOR I i II etap do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.09.2011 14:13:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - trybuny i zestaw zabawowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.09.2011 14:13:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - strona tytułowa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.09.2011 14:13:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - piłkochwyt do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.09.2011 14:13:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - ogrodzenie - narożnik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.09.2011 14:12:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - ogrodzenie - brama + furtka do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.09.2011 14:12:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik opis techniczny - I i II etap do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.09.2011 14:12:28 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ plac etap 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.09.2011 14:11:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.09.2011 14:11:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
20.09.2011 14:19:52 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Tabory, Kielmy, Myślice i Lubachowo
20.09.2011 14:19:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Tabory, Kielmy, Myślice i Lubachowo
19.09.2011 15:05:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
19.09.2011 15:05:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
19.09.2011 15:03:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 19 września 2011r.
19.09.2011 15:03:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 19 września 2011r.
19.09.2011 15:01:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Skład obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stary Dzierzgoń
19.09.2011 15:00:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Skład obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stary Dzierzgoń
15.09.2011 11:46:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchmości położone w Myślicach
15.09.2011 11:45:18 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchmości położone w Myślicach
14.09.2011 13:07:05 Kamil Kwolek Dodany załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
13.09.2011 10:22:13 Kamil Kwolek Edytowano artykuł WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ
13.09.2011 10:21:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ
13.09.2011 10:21:43 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ
13.09.2011 10:20:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ do artykułu UCHWAŁA NR II/10/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
13.09.2011 10:15:00 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31.08.2011 r.
13.09.2011 10:13:58 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31.08.2011 r.
13.09.2011 10:13:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02.08.2011 r.
13.09.2011 10:12:22 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02.08.2011 r.
13.09.2011 09:14:32 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
13.09.2011 09:14:19 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
13.09.2011 09:13:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
13.09.2011 09:12:02 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
13.09.2011 09:11:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
13.09.2011 09:10:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
12.09.2011 14:18:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy oleju napędowego
12.09.2011 14:03:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy oleju napędowego
12.09.2011 14:02:04 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy oleju napędowego
08.09.2011 11:27:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 6 września 2011r.
08.09.2011 11:26:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 6 września 2011r.
07.09.2011 13:34:39 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/25/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
07.09.2011 13:32:52 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR V/44/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:32:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/44/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:30:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR V/43/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
menu