menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Redaktor Zmiana
07.09.2011 13:25:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/40/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:24:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR V/39/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:24:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/39/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:23:20 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR V/38/11RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:23:07 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR V/38/11RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:21:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR V/38/11RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
07.09.2011 13:19:15 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR V/38/11RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2011 r.
05.09.2011 10:25:46 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 12/11
05.09.2011 10:22:53 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 39/11
05.09.2011 10:21:51 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 38/11
05.09.2011 10:19:23 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 37/11
05.09.2011 10:17:24 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 36/11
05.09.2011 10:15:08 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 35/11
05.09.2011 10:13:27 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 27/11
05.09.2011 10:13:12 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 30/11
05.09.2011 10:11:48 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 27/11
05.09.2011 10:10:04 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 24/11
31.08.2011 08:44:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania nr 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:06:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zagospodarowanie terenu I i II etap do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:05:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik STWiOR I i II etap do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:04:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - trybuny i zestaw zabawowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:04:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - strona tytułowa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:04:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:03:58 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - piłkochwyt do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:03:47 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - ogrodzenie - narożnik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:03:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - ogrodzenie - brama + furtka do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:03:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik opis techniczny I i II etap do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:02:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:02:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 14:00:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
24.08.2011 08:09:00 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDAŃSKU z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 08:08:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDAŃSKU z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 08:08:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 08:07:10 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2011 r.
19.08.2011 14:24:16 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 16 sierpnia 2011 r.
19.08.2011 14:23:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 16 sierpnia 2011 r.
19.08.2011 14:22:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 16 sierpnia 2011 r.
17.08.2011 13:59:36 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wybory
17.08.2011 13:57:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik obwieszczenie do artykułu OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.
17.08.2011 13:57:18 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.
17.08.2011 13:56:24 Kamil Kwolek Dodany załącznik karta do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
17.08.2011 13:56:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
17.08.2011 13:55:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik uchwala do artykułu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku
17.08.2011 13:54:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku
17.08.2011 13:50:43 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Wybory parlamentarne 2011 z kategorii Wybory
17.08.2011 13:49:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
17.08.2011 11:25:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
17.08.2011 11:24:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
17.08.2011 08:10:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za I półrocze 2011 roku
17.08.2011 08:00:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za I półrocze 2011 roku
menu