menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
Data Redaktor Zmiana
06.08.2013 13:51:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 13:50:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 13:44:48 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 13:40:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 13:28:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 12:31:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:30:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik niosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:29:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:28:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:26:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do specjanego zasiłku opiekuńczego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:25:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik oswiadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:23:53 Kamil Kwolek Edytowano artykuł ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:23:13 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka _Becikowe_ z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:23:09 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor wniosek ZP od 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:58 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor wniosek SP od 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:55 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Świadczenia opiekuńcze z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:51 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor zaswiadczenia urzad skarbowy 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:45 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor wniosek ZR 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:42 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor oswiadczenie o dochodach niopodatk od 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:35 Kamil Kwolek Usunięty załącznik (dot. okresu zasiłkowego 2010_2011) z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:32 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zalacznik 3 oswiadczenie z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:29 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu_ z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
05.08.2013 13:11:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
05.08.2013 13:10:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
02.08.2013 11:33:24 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Obwieszczenie
02.08.2013 11:33:05 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Obwieszczenie
02.08.2013 11:24:46 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Obwieszczenie
02.08.2013 11:23:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
02.08.2013 11:07:45 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal14 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:07:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal13 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:07:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal12 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:06:26 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zal14 z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:06:23 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zal13 z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:06:20 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zal12 z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 10:57:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal12 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 10:56:45 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zal12 z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 10:55:04 Kamil Kwolek Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 10:54:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal14 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 10:53:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal13 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 10:53:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal12 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 10:53:03 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zal12 z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 10:52:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal12 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 10:51:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 10:51:44 Kamil Kwolek Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 10:51:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
31.07.2013 11:51:32 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok
31.07.2013 11:50:40 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr32/13
31.07.2013 11:50:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr32/13
31.07.2013 11:47:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr32/13
31.07.2013 11:21:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
menu