menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Data Redaktor Zmiana
07.01.2011 10:17:10 Kamil Kwolek Edytowano artykuł PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
07.01.2011 10:15:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Prognoza oddziaływania - PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
07.01.2011 10:14:51 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Prognoza oddziaływania - GOSPODARKI ODPADAMI
07.01.2011 10:13:18 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Prognoza oddziaływania - PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
07.01.2011 10:12:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
07.01.2011 10:11:32 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Prognoza oddziaływania - GOSPODARKI ODPADAMI
07.01.2011 10:11:07 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
07.01.2011 10:09:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Prognoza oddziaływania - GOSPODARKI ODPADAMI
07.01.2011 10:08:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Prognoza oddziaływania - GOSPODARKI ODPADAMI
07.01.2011 10:07:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
07.01.2011 10:06:21 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
07.01.2011 09:40:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń
07.01.2011 09:39:46 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń
07.01.2011 09:39:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń
07.01.2011 09:38:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Przezmark.
07.01.2011 09:36:33 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Przezmark.
07.01.2011 09:35:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze.
07.01.2011 09:33:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze.
07.01.2011 09:28:14 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Podstawa prawna działania Gminy
04.01.2011 08:17:43 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł DZIENNIK USTAW/ MONITOR POLSKI/DZIENNIK URZĘDOWY
04.01.2011 08:05:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Górkach i Starym Dzierzgoniu
04.01.2011 08:05:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Górkach i Starym Dzierzgoniu
04.01.2011 08:00:01 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Jednostki Podległe
04.01.2011 07:57:20 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Dane teleadresowe
03.01.2011 19:40:18 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Dane teleadresowe
03.01.2011 19:30:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Jednostki Podległe
03.01.2011 19:23:22 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Sołectwa
03.01.2011 19:13:34 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Uchwała Nr III/128/93 w sprawie powołania zakładu budżetowego z kategorii Podstawa prawna działania
03.01.2011 19:13:31 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Uchwała Nr III/28/01 w sprawe uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu. z kategorii Podstawa prawna działania
03.01.2011 19:11:56 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
03.01.2011 19:09:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu
03.01.2011 19:09:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu
03.01.2011 19:02:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
03.01.2011 18:53:35 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Kadencja 2010 - 2014
03.01.2011 18:38:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Kadencja 2010 - 2014
03.01.2011 18:27:16 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł REJESTRY UCHWAŁ RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ ORAZ REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY
03.01.2011 18:25:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ARCHIWUM ZAKŁADOWE URZĘDU GMINY W STARYM DZIERZGONIU
03.01.2011 18:22:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK
03.01.2011 18:22:01 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK
03.01.2011 18:17:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
03.01.2011 18:13:52 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
03.01.2011 18:06:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wójt Gminy
03.01.2011 18:05:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Z-ca Wójta - nieetatowy Sekretarz Gminy
03.01.2011 18:04:22 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Urząd Stanu Cywilnego
03.01.2011 18:03:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko Skarbnik Gminy
03.01.2011 18:02:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. windykacji podatków i opłat
03.01.2011 18:01:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. windykacji podaktów i opłat
03.01.2011 17:57:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
03.01.2011 17:55:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. budżetowych
03.01.2011 17:48:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. działalności gospodarczej i handlowej oraz obsługi kasowej
menu