menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
Data Redaktor Zmiana
03.08.2011 09:31:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/33/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
01.08.2011 12:47:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 44/11
01.08.2011 12:41:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 44/11
01.08.2011 09:42:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonch do najmu
01.08.2011 09:41:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonch do najmu
29.07.2011 16:26:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik opinia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
27.07.2011 14:48:48 Kamil Kwolek Dodany załącznik odpowiedzi na pytania 6 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
27.07.2011 14:48:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik odpowiedzi na pytania 5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
26.07.2011 13:54:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.07.2011 16:24:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik STWiOR etap I i II do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 16:22:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zagospodarowanie terenu I i II etap do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 16:21:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik STWiOR etap I i II do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 16:20:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik Trybuny i zestaw zabawowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 16:19:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zgołoszenie robót budowlanych do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 16:19:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik Piłkochwyt do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 16:18:45 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogrodzenie narożnik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 16:14:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogrodzenie brama+furtka do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 16:13:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik Opis techniczny do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 16:13:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 16:13:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 16:12:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 16:10:33 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 16:08:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik Szczegół konstr. D do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 16:07:47 Kamil Kwolek Dodany załącznik Szczegół konstr. C do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 16:07:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik Szczegół konstr. B do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 16:07:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik Szczegół konstr. A do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 16:06:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik Uproszczona dokumentacja techniczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 16:04:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik SST do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 16:04:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik Przekrój konstrukcyjny zjazdu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 16:03:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik Przekrój konstrukcyjny chodnika do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 16:03:24 Kamil Kwolek Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 16:03:01 Kamil Kwolek Dodany załącznik Plan sytuacyjny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 16:01:28 Kamil Kwolek Dodany załącznik Orientacja do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 16:01:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik Opis techniczny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 16:00:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 16:00:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:56:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:02:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik odpowiedzinapytania4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
25.07.2011 15:00:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik odpowiedzinazapytania3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
25.07.2011 14:59:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik dotyczy odpowidzi na pytania 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
22.07.2011 14:48:55 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR II/7/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
22.07.2011 14:48:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR II/7/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
22.07.2011 14:45:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 12/11
22.07.2011 14:43:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 12/11
22.07.2011 14:34:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR III/32/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
22.07.2011 14:33:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/32/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
22.07.2011 14:33:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR III/31/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
22.07.2011 14:32:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/31/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
22.07.2011 14:32:28 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR III/30/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
22.07.2011 14:32:07 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/30/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
menu