menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Redaktor Zmiana
03.06.2011 09:52:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Makowski Mariusz
03.06.2011 09:51:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Lewandowska Renata
03.06.2011 09:50:20 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Grzyb Zenon
03.06.2011 09:49:14 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Gorczyca Henryk
03.06.2011 09:47:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Downarowicz Zbigniew
03.06.2011 09:46:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ćwikliński Ireneusz
03.06.2011 09:45:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Czupyt Zbigniew
03.06.2011 09:39:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Berk Jan
02.06.2011 14:14:07 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Przetargi z kategorii Przetargi
02.06.2011 14:12:57 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
02.06.2011 10:43:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29.03.2011 r.
02.06.2011 10:41:58 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29.03.2011 r.
02.06.2011 10:13:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR II/12/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
02.06.2011 10:12:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR II/12/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
02.06.2011 10:12:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR II/11/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
02.06.2011 10:12:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR II/11/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
02.06.2011 10:11:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR II/10/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
02.06.2011 10:10:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR II/10/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
02.06.2011 10:10:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR II/9/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
02.06.2011 10:09:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR II/9/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
02.06.2011 10:08:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR II/8/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
02.06.2011 10:08:48 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR II/8/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
02.06.2011 10:07:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR II/7/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
02.06.2011 10:07:26 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR II/7/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
02.06.2011 10:06:45 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR II/6/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
02.06.2011 10:05:35 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR II/6/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
02.06.2011 10:03:39 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR II/6/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
31.05.2011 09:56:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 30/11
31.05.2011 09:54:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 30/11
26.05.2011 14:21:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogloszenie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 14:20:57 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Ogloszenie z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 14:20:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ Remont budynku GOK w Starym Dzierzgoniu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 14:20:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogloszenie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 14:07:03 Kamil Kwolek Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 14:05:38 Kamil Kwolek Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 14:01:00 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Dokumentacja projektowa.part1 z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 14:00:41 Kamil Kwolek Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 13:53:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik Dokumentacja projektowa.part1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 13:50:08 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 13:32:22 Kamil Kwolek Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 13:11:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 13:10:39 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 13:10:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 13:09:07 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 13:09:04 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 13:08:51 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 13:08:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 13:06:43 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 13:06:38 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
26.05.2011 13:06:33 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
menu