menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
Data Redaktor Zmiana
31.03.2011 14:41:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE
23.03.2011 08:53:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 22 marca 2011 r.
23.03.2011 08:53:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 22 marca 2011 r.
18.03.2011 10:58:20 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Finanse
18.03.2011 10:56:31 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Prawo miejscowe
18.03.2011 10:50:44 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Protokoły z sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń kadencja 2010 - 2014
18.03.2011 10:47:17 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Protokoły z sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń
18.03.2011 10:45:06 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe
18.03.2011 10:43:36 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe
18.03.2011 10:35:46 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe
18.03.2011 10:34:54 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe
18.03.2011 10:32:56 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Rada Gminy Stary Dzierzgoń
18.03.2011 10:28:58 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Urząd Gminy
18.03.2011 10:27:32 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Rada Gminy Stary Dzierzgoń
17.03.2011 10:36:42 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Urząd Gminy
17.03.2011 10:35:27 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Urząd Gminy
17.03.2011 10:26:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2010 rok
17.03.2011 10:21:47 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2010 rok
17.03.2011 10:17:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2010 rok
17.03.2011 10:13:02 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2010 rok
17.03.2011 10:01:43 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Tabory i Stary Dzierzgoń
17.03.2011 09:57:48 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Tabory i Stary Dzierzgoń
17.03.2011 09:57:36 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Tabory i Stary Dzierzgoń
17.03.2011 09:55:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne w miejscowości Górki
17.03.2011 09:54:58 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne w miejscowości Górki
10.03.2011 13:18:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej
10.03.2011 13:17:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej
08.03.2011 13:08:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
08.03.2011 13:07:15 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
08.03.2011 13:07:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
08.03.2011 13:06:52 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
02.03.2011 13:25:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
02.03.2011 13:25:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
24.02.2011 08:20:14 Kamil Kwolek Dodany załącznik Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka _Becikowe_ do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:19:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik wzor wniosek ZP od 4 VIII 09 do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:19:45 Kamil Kwolek Dodany załącznik wzor wniosek SP od 4 VIII 09 do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:19:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik Świadczenia opiekuńcze do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:19:07 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor wniosek ZP od 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:15:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik wzor wniosek ZP od 4 VIII 09 do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:14:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu_ do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:14:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik zalacznik 3 oswiadczenie do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:14:10 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zalacznik 3 oswiadczenie z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:13:51 Kamil Kwolek Dodany załącznik zalacznik 3 oswiadczenie do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:13:33 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zalacznik 3 oswiadczenie z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:13:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik zalacznik 3 oswiadczenie do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:12:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik wzor zaswiadczenia urzad skarbowy 4 VIII 09 do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:12:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik wzor wniosek ZR 4 VIII 09 do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:12:01 Kamil Kwolek Dodany załącznik wzor oswiadczenie o dochodach niopodatk od 4 VIII 09 do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:11:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik (dot. okresu zasiłkowego 2010_2011) do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 08:11:38 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zalacznik 3 oswiadczenie z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
menu