menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Data Redaktor Zmiana
03.01.2011 19:09:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu
03.01.2011 19:02:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
03.01.2011 18:53:35 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Kadencja 2010 - 2014
03.01.2011 18:38:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Kadencja 2010 - 2014
03.01.2011 18:27:16 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł REJESTRY UCHWAŁ RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ ORAZ REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY
03.01.2011 18:25:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ARCHIWUM ZAKŁADOWE URZĘDU GMINY W STARYM DZIERZGONIU
03.01.2011 18:22:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK
03.01.2011 18:22:01 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK
03.01.2011 18:17:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
03.01.2011 18:13:52 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
03.01.2011 18:06:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wójt Gminy
03.01.2011 18:05:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Z-ca Wójta - nieetatowy Sekretarz Gminy
03.01.2011 18:04:22 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Urząd Stanu Cywilnego
03.01.2011 18:03:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko Skarbnik Gminy
03.01.2011 18:02:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. windykacji podatków i opłat
03.01.2011 18:01:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. windykacji podaktów i opłat
03.01.2011 17:57:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
03.01.2011 17:55:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. budżetowych
03.01.2011 17:48:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. działalności gospodarczej i handlowej oraz obsługi kasowej
03.01.2011 17:46:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Organizacyjny i Spraw Obywalelskich stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
03.01.2011 17:45:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Organizacyjny i Spraw Obywalelskich stanowisko ds. obsługi rady, samorządów wiejskich i techniczno - kancelaryjnych urzędu
03.01.2011 17:43:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Organizacyjny i Spraw Obywalelskich stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
03.01.2011 17:42:05 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Organizacyjny i Spraw Obywalelskich stanowisko sprzątaczki
03.01.2011 17:40:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Organizacyjny i Spraw Obywalelskich stanowisko goniec - kierowca
03.01.2011 17:39:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Organizacyjny i Spraw Obywalelskich stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony środowiska
03.01.2011 17:36:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Rozwoju Gospodarczego stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa
03.01.2011 17:23:16 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Rozwoju Gospodarczego stanowisko ds. gospodarki gruntami
03.01.2011 17:20:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Rozwoju Gospodarczego stanowisko ds. informatyki
03.01.2011 17:10:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Stary Dzierzgoń
03.01.2011 17:08:37 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Z-ca Wójta; Sekretarz Gminy
03.01.2011 17:08:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Z-ca Wójta; Sekretarz Gminy
03.01.2011 17:07:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Skarbnik
03.01.2011 17:06:43 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Wójt Gminy Stary Dzierzgoń z kategorii Kierownictwo
03.01.2011 17:06:40 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Z-ca Wójta; Sekretarz Gminy z kategorii Kierownictwo
03.01.2011 17:05:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
03.01.2011 17:01:48 Kamil Kwolek Edytowano artykuł
03.01.2011 16:59:26 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Urząd Gminy
03.01.2011 16:58:38 Kamil Kwolek Z kategorii Urząd Gminy do kategorii Kierownictwo został przeniesiony artykuł
03.01.2011 16:57:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
03.01.2011 16:43:07 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Dane teleadresowe
03.01.2011 16:37:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Dane teleadresowe
03.01.2011 16:36:46 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Urząd Gminy z kategorii Dane teleadresowe
03.01.2011 16:35:39 Kamil Kwolek Edytowano artykuł
03.01.2011 13:06:34 Kamil Kwolek Edytowano artykuł
03.01.2011 13:05:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
menu