menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
Data Redaktor Zmiana
05.09.2011 09:13:12 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 30/11
05.09.2011 09:11:48 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 27/11
05.09.2011 09:10:04 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 24/11
31.08.2011 07:44:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania nr 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 13:06:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zagospodarowanie terenu I i II etap do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 13:05:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik STWiOR I i II etap do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 13:04:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - trybuny i zestaw zabawowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 13:04:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - strona tytułowa do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 13:04:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 13:03:58 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - piłkochwyt do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 13:03:47 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - ogrodzenie - narożnik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 13:03:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - ogrodzenie - brama + furtka do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 13:03:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik opis techniczny I i II etap do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 13:02:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 13:02:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
26.08.2011 13:00:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
24.08.2011 07:09:00 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDAŃSKU z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 07:08:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDAŃSKU z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 07:08:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 07:07:10 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2011 r.
19.08.2011 13:24:16 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 16 sierpnia 2011 r.
19.08.2011 13:23:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 16 sierpnia 2011 r.
19.08.2011 13:22:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 16 sierpnia 2011 r.
17.08.2011 12:59:36 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wybory
17.08.2011 12:57:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik obwieszczenie do artykułu OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.
17.08.2011 12:57:18 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.
17.08.2011 12:56:24 Kamil Kwolek Dodany załącznik karta do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
17.08.2011 12:56:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
17.08.2011 12:55:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik uchwala do artykułu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku
17.08.2011 12:54:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku
17.08.2011 12:50:43 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Wybory parlamentarne 2011 z kategorii Wybory
17.08.2011 12:49:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
17.08.2011 10:25:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
17.08.2011 10:24:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
17.08.2011 07:10:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za I półrocze 2011 roku
17.08.2011 07:00:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za I półrocze 2011 roku
11.08.2011 08:14:38 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 24/11
11.08.2011 08:12:31 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 24/11
11.08.2011 07:17:19 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR IV/37/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
11.08.2011 07:15:52 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR IV/36/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
11.08.2011 07:14:50 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR IV/35/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
11.08.2011 07:12:07 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR IV/34/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
11.08.2011 07:09:54 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR IV/33/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
11.08.2011 07:08:31 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/32/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
11.08.2011 07:07:53 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/31/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
11.08.2011 07:07:24 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/30/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
11.08.2011 07:06:50 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/29/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
11.08.2011 07:06:18 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/28/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
11.08.2011 07:05:49 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/27/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
11.08.2011 07:05:15 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/26/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r.
menu