menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
Data Redaktor Zmiana
03.08.2011 08:35:05 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR IV/37/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
03.08.2011 08:34:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/37/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
03.08.2011 08:34:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR IV/36/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
03.08.2011 08:34:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/36/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
03.08.2011 08:34:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR IV/35/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
03.08.2011 08:33:52 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/35/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
03.08.2011 08:33:20 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR IV/34/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
03.08.2011 08:32:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/34/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
03.08.2011 08:31:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR IV/33/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
03.08.2011 08:31:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/33/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r.
01.08.2011 11:47:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 44/11
01.08.2011 11:41:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 44/11
01.08.2011 08:42:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonch do najmu
01.08.2011 08:41:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonch do najmu
29.07.2011 15:26:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik opinia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
27.07.2011 13:48:48 Kamil Kwolek Dodany załącznik odpowiedzi na pytania 6 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
27.07.2011 13:48:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik odpowiedzi na pytania 5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
26.07.2011 12:54:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
25.07.2011 15:24:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik STWiOR etap I i II do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 15:22:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zagospodarowanie terenu I i II etap do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 15:21:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik STWiOR etap I i II do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 15:20:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik Trybuny i zestaw zabawowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 15:19:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zgołoszenie robót budowlanych do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 15:19:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik Piłkochwyt do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 15:18:45 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogrodzenie narożnik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 15:14:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogrodzenie brama+furtka do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 15:13:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik Opis techniczny do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 15:13:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 15:13:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 15:12:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 15:10:33 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
25.07.2011 15:08:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik Szczegół konstr. D do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:07:47 Kamil Kwolek Dodany załącznik Szczegół konstr. C do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:07:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik Szczegół konstr. B do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:07:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik Szczegół konstr. A do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:06:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik Uproszczona dokumentacja techniczna do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:04:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik SST do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:04:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik Przekrój konstrukcyjny zjazdu do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:03:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik Przekrój konstrukcyjny chodnika do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:03:24 Kamil Kwolek Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:03:01 Kamil Kwolek Dodany załącznik Plan sytuacyjny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:01:28 Kamil Kwolek Dodany załącznik Orientacja do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:01:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik Opis techniczny do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:00:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 15:00:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 14:56:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 526, DZIAŁKA 295/2 W MYŚLICACH
25.07.2011 14:02:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik odpowiedzinapytania4 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
25.07.2011 14:00:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik odpowiedzinazapytania3 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
25.07.2011 13:59:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik dotyczy odpowidzi na pytania 1 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
22.07.2011 13:48:55 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR II/7/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r.
menu