menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
14.04.2011 13:52:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 12 kwietnia 2011 roku
14.04.2011 13:51:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 12 kwietnia 2011 roku
07.04.2011 13:51:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania finansowe za rok 2010
07.04.2011 13:50:45 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Sprawozdania finansowe za rok 2010
07.04.2011 10:24:57 Kamil Kwolek Usunięto artykuł sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2010 rok z kategorii Budżet
07.04.2011 10:20:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu
07.04.2011 10:16:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
04.04.2011 10:13:53 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Referat Organizacyjny i Spraw Obywalelskich stanowisko goniec - kierowca
31.03.2011 13:43:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE
31.03.2011 13:41:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE
23.03.2011 07:53:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 22 marca 2011 r.
23.03.2011 07:53:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 22 marca 2011 r.
18.03.2011 09:58:20 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Finanse
18.03.2011 09:56:31 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Prawo miejscowe
18.03.2011 09:50:44 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Protokoły z sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń kadencja 2010 - 2014
18.03.2011 09:47:17 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Protokoły z sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń
18.03.2011 09:45:06 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe
18.03.2011 09:43:36 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe
18.03.2011 09:35:46 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe
18.03.2011 09:34:54 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe
18.03.2011 09:32:56 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Rada Gminy Stary Dzierzgoń
18.03.2011 09:28:58 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Urząd Gminy
18.03.2011 09:27:32 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Rada Gminy Stary Dzierzgoń
17.03.2011 09:36:42 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Urząd Gminy
17.03.2011 09:35:27 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Urząd Gminy
17.03.2011 09:26:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2010 rok
17.03.2011 09:21:47 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2010 rok
17.03.2011 09:17:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2010 rok
17.03.2011 09:13:02 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego za 2010 rok
17.03.2011 09:01:43 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Tabory i Stary Dzierzgoń
17.03.2011 08:57:48 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Tabory i Stary Dzierzgoń
17.03.2011 08:57:36 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Tabory i Stary Dzierzgoń
17.03.2011 08:55:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne w miejscowości Górki
17.03.2011 08:54:58 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne w miejscowości Górki
10.03.2011 12:18:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej
10.03.2011 12:17:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej
08.03.2011 12:08:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
08.03.2011 12:07:15 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
08.03.2011 12:07:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
08.03.2011 12:06:52 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
02.03.2011 12:25:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
02.03.2011 12:25:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
24.02.2011 07:20:14 Kamil Kwolek Dodany załącznik Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka _Becikowe_ do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 07:19:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik wzor wniosek ZP od 4 VIII 09 do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 07:19:45 Kamil Kwolek Dodany załącznik wzor wniosek SP od 4 VIII 09 do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 07:19:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik Świadczenia opiekuńcze do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 07:19:07 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor wniosek ZP od 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 07:15:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik wzor wniosek ZP od 4 VIII 09 do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 07:14:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu_ do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
24.02.2011 07:14:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik zalacznik 3 oswiadczenie do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
menu