menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
07.01.2011 10:13:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/13/10 z dnia 30 grudnia 2010
07.01.2011 10:12:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010
07.01.2011 10:12:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010
07.01.2011 10:10:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/11/10 z dnia 30 grudnia 2010
07.01.2011 10:09:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr II/11/10 z dnia 30 grudnia 2010
07.01.2011 09:41:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu STATUT GMINY STARY DZIERZGOŃ
07.01.2011 09:39:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł STATUT GMINY STARY DZIERZGOŃ
07.01.2011 09:17:10 Kamil Kwolek Edytowano artykuł PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
07.01.2011 09:15:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Prognoza oddziaływania - PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
07.01.2011 09:14:51 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Prognoza oddziaływania - GOSPODARKI ODPADAMI
07.01.2011 09:13:18 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Prognoza oddziaływania - PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
07.01.2011 09:12:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
07.01.2011 09:11:32 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Prognoza oddziaływania - GOSPODARKI ODPADAMI
07.01.2011 09:11:07 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
07.01.2011 09:09:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Prognoza oddziaływania - GOSPODARKI ODPADAMI
07.01.2011 09:08:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Prognoza oddziaływania - GOSPODARKI ODPADAMI
07.01.2011 09:07:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
07.01.2011 09:06:21 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
07.01.2011 08:40:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń
07.01.2011 08:39:46 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń
07.01.2011 08:39:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń
07.01.2011 08:38:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Przezmark.
07.01.2011 08:36:33 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Przezmark.
07.01.2011 08:35:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze.
07.01.2011 08:33:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze.
07.01.2011 08:28:14 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Podstawa prawna działania Gminy
04.01.2011 07:17:43 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł DZIENNIK USTAW/ MONITOR POLSKI/DZIENNIK URZĘDOWY
04.01.2011 07:05:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Górkach i Starym Dzierzgoniu
04.01.2011 07:05:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Górkach i Starym Dzierzgoniu
04.01.2011 07:00:01 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Jednostki Podległe
04.01.2011 06:57:20 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Dane teleadresowe
03.01.2011 18:40:18 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Dane teleadresowe
03.01.2011 18:30:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Jednostki Podległe
03.01.2011 18:23:22 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Sołectwa
03.01.2011 18:13:34 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Uchwała Nr III/128/93 w sprawie powołania zakładu budżetowego z kategorii Podstawa prawna działania
03.01.2011 18:13:31 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Uchwała Nr III/28/01 w sprawe uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu. z kategorii Podstawa prawna działania
03.01.2011 18:11:56 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
03.01.2011 18:09:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu
03.01.2011 18:09:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu
03.01.2011 18:02:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
03.01.2011 17:53:35 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Kadencja 2010 - 2014
03.01.2011 17:38:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Kadencja 2010 - 2014
03.01.2011 17:27:16 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł REJESTRY UCHWAŁ RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ ORAZ REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY
03.01.2011 17:25:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ARCHIWUM ZAKŁADOWE URZĘDU GMINY W STARYM DZIERZGONIU
03.01.2011 17:22:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK
03.01.2011 17:22:01 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK
03.01.2011 17:17:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
03.01.2011 17:13:52 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
03.01.2011 17:06:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wójt Gminy
03.01.2011 17:05:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Z-ca Wójta - nieetatowy Sekretarz Gminy
menu