menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
03.01.2011 17:04:22 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Urząd Stanu Cywilnego
03.01.2011 17:03:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko Skarbnik Gminy
03.01.2011 17:02:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. windykacji podatków i opłat
03.01.2011 17:01:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. windykacji podaktów i opłat
03.01.2011 16:57:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
03.01.2011 16:55:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. budżetowych
03.01.2011 16:48:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Finansowy stanowisko ds. działalności gospodarczej i handlowej oraz obsługi kasowej
03.01.2011 16:46:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Organizacyjny i Spraw Obywalelskich stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
03.01.2011 16:45:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Organizacyjny i Spraw Obywalelskich stanowisko ds. obsługi rady, samorządów wiejskich i techniczno - kancelaryjnych urzędu
03.01.2011 16:43:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Organizacyjny i Spraw Obywalelskich stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
03.01.2011 16:42:05 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Organizacyjny i Spraw Obywalelskich stanowisko sprzątaczki
03.01.2011 16:40:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Organizacyjny i Spraw Obywalelskich stanowisko goniec - kierowca
03.01.2011 16:39:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Organizacyjny i Spraw Obywalelskich stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony środowiska
03.01.2011 16:36:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Rozwoju Gospodarczego stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa
03.01.2011 16:23:16 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Rozwoju Gospodarczego stanowisko ds. gospodarki gruntami
03.01.2011 16:20:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Referat Rozwoju Gospodarczego stanowisko ds. informatyki
03.01.2011 16:10:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Stary Dzierzgoń
03.01.2011 16:08:37 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Z-ca Wójta; Sekretarz Gminy
03.01.2011 16:08:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Z-ca Wójta; Sekretarz Gminy
03.01.2011 16:07:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Skarbnik
03.01.2011 16:06:43 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Wójt Gminy Stary Dzierzgoń z kategorii Kierownictwo
03.01.2011 16:06:40 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Z-ca Wójta; Sekretarz Gminy z kategorii Kierownictwo
03.01.2011 16:05:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
03.01.2011 16:01:48 Kamil Kwolek Edytowano artykuł
03.01.2011 15:59:26 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Urząd Gminy
03.01.2011 15:58:38 Kamil Kwolek Z kategorii Urząd Gminy do kategorii Kierownictwo został przeniesiony artykuł
03.01.2011 15:57:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
03.01.2011 15:43:07 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Dane teleadresowe
03.01.2011 15:37:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Dane teleadresowe
03.01.2011 15:36:46 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Urząd Gminy z kategorii Dane teleadresowe
03.01.2011 15:35:39 Kamil Kwolek Edytowano artykuł
03.01.2011 12:06:34 Kamil Kwolek Edytowano artykuł
03.01.2011 12:05:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
menu