menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Redaktor Zmiana
21.08.2017 15:00:39 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 40/17
18.08.2017 12:39:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
18.08.2017 12:38:21 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
18.08.2017 12:37:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik zawwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
17.08.2017 07:52:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
16.08.2017 12:21:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o treści złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
14.08.2017 11:52:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie wyników naboru do artykułu Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych
11.08.2017 13:42:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 10 - Specyfikacja techniczna do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 13:42:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 9 -przedmiar robót do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 13:41:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 - cz. 6 do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 13:41:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 -cz. 5 do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 13:40:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 cz. 4 do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 13:40:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 cz. 3 do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 13:40:20 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 - cz. 2 do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 13:39:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 - cz. 1 dok. techniczna do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 13:38:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 - cz. 1 do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 13:38:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 7- Wzór umowy do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 13:36:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 1-6 do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 13:35:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 13:35:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 13:34:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 11:45:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o treści złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
11.08.2017 10:00:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
10.08.2017 13:59:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o treści złożonych ofert do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
03.08.2017 12:49:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
03.08.2017 12:48:43 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
03.08.2017 12:42:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 10-11 do artykułu Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
03.08.2017 12:42:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 9 - wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
03.08.2017 12:41:46 Kamil Kwolek Dodany załącznik Załączniki 1-8 do artykułu Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
03.08.2017 12:41:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
03.08.2017 12:40:54 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
03.08.2017 12:39:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
03.08.2017 12:38:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
02.08.2017 21:20:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o treści złożonych ofert do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
02.08.2017 08:43:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
02.08.2017 08:42:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
02.08.2017 08:41:28 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z kategorii Ogłoszenia
02.08.2017 08:36:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży do artykułu
02.08.2017 08:36:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.08.2017 08:33:20 Kamil Kwolek Dodany załącznik Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do artykułu wykaz nierychomości przeznaczonych do dzierżawy
02.08.2017 08:31:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł wykaz nierychomości przeznaczonych do dzierżawy
01.08.2017 12:54:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 10 do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
01.08.2017 12:54:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 9 do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
01.08.2017 12:54:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 cz. 4 do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
01.08.2017 12:53:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 cz. 3 do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
01.08.2017 12:53:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 cz. 2 do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
01.08.2017 12:53:05 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 cz. 1 do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
01.08.2017 12:52:44 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
01.08.2017 12:52:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
01.08.2017 12:51:07 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
menu