menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Data Redaktor Zmiana
25.04.2016 07:40:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
22.04.2016 14:52:24 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 40/16
22.04.2016 14:52:10 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 40/16
22.04.2016 14:51:20 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr33/16
22.04.2016 14:47:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie w sprawie sprzedaży - Lipiec
20.04.2016 14:45:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
20.04.2016 14:15:35 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
20.04.2016 14:14:09 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Urząd Gminy
20.04.2016 14:01:12 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Struktura orgaznizacyjna
19.04.2016 13:58:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 37/16
19.04.2016 13:56:32 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Konkurs
19.04.2016 13:56:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Konkurs
19.04.2016 13:51:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 39/16
19.04.2016 13:51:13 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 39/16
19.04.2016 13:50:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 38/16
19.04.2016 13:50:14 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 38/16
19.04.2016 13:48:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 37/16
19.04.2016 13:47:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 37/16
19.04.2016 13:46:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 36/16
19.04.2016 13:46:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 36/16
19.04.2016 13:45:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 35/16
19.04.2016 13:45:13 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 35/16
19.04.2016 13:44:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 34/16
19.04.2016 13:44:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 34/16
19.04.2016 13:29:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 049/g274/R/V/16
19.04.2016 13:29:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 049/g274/R/V/16
19.04.2016 13:10:00 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Ogłoszenie
19.04.2016 13:09:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
18.04.2016 14:51:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik Konkurs do artykułu Konkurs
18.04.2016 14:50:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Konkurs
15.04.2016 09:50:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obszarowa ocena jakości wody - 2015 rok
15.04.2016 09:50:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obszarowa ocena jakości wody - 2015 rok
14.04.2016 14:58:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
14.04.2016 14:58:20 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
14.04.2016 14:58:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
14.04.2016 14:57:36 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
13.04.2016 15:13:09 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Obwieszczenie
13.04.2016 15:11:56 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
12.04.2016 13:12:31 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Struktura orgaznizacyjna
11.04.2016 11:29:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/13/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
11.04.2016 11:27:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/13/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
11.04.2016 11:27:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/11/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
11.04.2016 11:26:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/11/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
11.04.2016 11:26:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/10/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/08 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
11.04.2016 11:25:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/10/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/08 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
11.04.2016 11:25:05 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/9/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/15 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
11.04.2016 11:24:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/9/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/15 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
11.04.2016 11:23:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/8/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń”.
11.04.2016 11:23:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/8/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń”.
11.04.2016 11:22:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/7/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzierzgoń.
menu