menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Redaktor Zmiana
13.04.2016 15:13:09 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Obwieszczenie
13.04.2016 15:11:56 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
12.04.2016 13:12:31 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Struktura orgaznizacyjna
11.04.2016 11:29:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/13/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
11.04.2016 11:27:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/13/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
11.04.2016 11:27:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/11/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
11.04.2016 11:26:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/11/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
11.04.2016 11:26:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/10/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/08 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
11.04.2016 11:25:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/10/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/08 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
11.04.2016 11:25:05 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/9/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/15 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
11.04.2016 11:24:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/9/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/15 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
11.04.2016 11:23:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/8/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń”.
11.04.2016 11:23:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/8/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń”.
11.04.2016 11:22:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/7/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzierzgoń.
11.04.2016 11:22:16 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/7/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzierzgoń.
11.04.2016 11:21:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/6/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr I/10/15 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
11.04.2016 11:21:45 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/6/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr I/10/15 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
11.04.2016 11:21:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/5/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Stary Dzierzgoń.
11.04.2016 11:21:14 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/5/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Stary Dzierzgoń.
11.04.2016 11:20:54 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/4/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
11.04.2016 11:20:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/4/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
11.04.2016 11:20:14 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/3/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
11.04.2016 11:19:55 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/3/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
11.04.2016 11:19:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/2/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11.04.2016 11:19:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/2/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11.04.2016 11:18:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/1/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
11.04.2016 11:18:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/1/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
11.04.2016 11:18:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu PROTOKÓŁ Nr I/1/16 z sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2016 r.
11.04.2016 11:17:46 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł PROTOKÓŁ Nr I/1/16 z sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2016 r.
06.04.2016 10:18:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Okresowa ocena jakości wody - wodociąg Kielmy
06.04.2016 10:18:15 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja o stanie wody do spożycia z wodociągu publicznego Kilemy
06.04.2016 10:15:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji środowiskowej
06.04.2016 10:14:49 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja o stanie wody do spożycia z wodociągu publicznego Kilemy
06.04.2016 10:14:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Okresowa ocena jakości wody - wodociąg Kielmy
06.04.2016 10:14:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY
06.04.2016 10:13:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Postanowienie
06.04.2016 10:11:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonia budżetu gminy Stary Dzierzgoń za 2015 rok...
06.04.2016 10:09:49 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 31/16
06.04.2016 10:09:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 27/16
06.04.2016 10:06:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 32/16
06.04.2016 10:05:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 32/16
06.04.2016 10:03:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 31/16
06.04.2016 10:03:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 31/16
06.04.2016 10:02:48 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 28/16
06.04.2016 10:02:36 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 28/16
06.04.2016 10:02:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 27/16
06.04.2016 10:01:45 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 27/16
06.04.2016 10:01:14 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 26/16
06.04.2016 10:00:58 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 26/16
06.04.2016 10:00:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 25/16
menu