menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
Data Redaktor Zmiana
24.05.2018 15:07:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu
24.05.2018 15:06:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu
24.05.2018 15:06:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu
24.05.2018 15:06:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu
24.05.2018 15:01:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu
24.05.2018 15:00:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamóweiniu
24.05.2018 14:59:48 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Prace remontowe w budynku szkolnym na pomieszczenia Klubu Seniora "Zdrówko" z kategorii Przetargi
24.05.2018 14:59:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
24.05.2018 14:56:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówiniu
17.05.2018 07:55:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Anna Cydejko
17.05.2018 07:54:58 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Bożena Karman
17.05.2018 07:54:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Krzysztof Kosuda
17.05.2018 07:53:46 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Marek Dariusz Turlej
17.05.2018 07:53:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sławomir Barnik
17.05.2018 07:52:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sławomir Buzanowski
17.05.2018 07:51:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wojciech Grzyb
17.05.2018 07:51:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Aneta Błaszczyk
17.05.2018 07:50:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Marcin Domagalski
17.05.2018 07:36:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Mariusz Makowski
17.05.2018 07:36:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Dorota Letkiman
16.05.2018 15:56:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik 2 do artykułu Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej w kwocie wyższej niż 500 zł
16.05.2018 15:56:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik 1 do artykułu Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej w kwocie wyższej niż 500 zł
16.05.2018 15:55:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej w kwocie wyższej niż 500 zł
15.05.2018 12:45:01 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
15.05.2018 12:44:52 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
15.05.2018 12:44:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
11.05.2018 14:12:01 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
11.05.2018 14:11:33 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
11.05.2018 14:10:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 084/g274/R/II/18
11.05.2018 14:09:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 084/g274/R/II/18
11.05.2018 14:08:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu
11.05.2018 14:07:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu
11.05.2018 14:05:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu
11.05.2018 14:04:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu
11.05.2018 14:02:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Roczne sprawozdanie finansowe
11.05.2018 14:01:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Roczne sprawozdanie finansowe
11.05.2018 14:00:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 24/18
11.05.2018 14:00:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 24/18
11.05.2018 13:59:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 23/18
11.05.2018 13:59:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 23/18
11.05.2018 13:59:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 22/18
11.05.2018 13:58:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 22/18
11.05.2018 13:55:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Petycja- Inicjatywa - Walczmy ze smogiem - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
11.05.2018 08:43:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o liczbie kandydtaów spełaniających wymagania formalne na stanowisko młodszy opiekun klubu seniora do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko młodszego opiekuna
11.05.2018 08:29:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o wynika rekrutacji na stanowisko młodszy opiekun klubu seniora do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko młodszego opiekuna
11.05.2018 08:27:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy wychowawca placówki wsparcia dziennego do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko Wychowawcy
11.05.2018 08:25:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o liczbie kandydtaów spełaniających wymagania formalne na stanowski młodszy wychowawca placówki wsparcia dziennego do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko Wychowawcy
11.05.2018 08:22:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o wynika rekrutacji na stanowisko młodszy opiekun w GOPS do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko młodszego opiekuna
11.05.2018 08:20:21 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Informacja o wynika rekrutacji z artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko młodszego opiekuna
10.05.2018 07:21:28 Kamil Kwolek Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówiniu
menu