menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
Data Redaktor Zmiana
18.09.2014 14:35:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
18.09.2014 14:34:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
18.09.2014 14:34:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
18.09.2014 14:34:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
10.09.2014 09:54:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Lewandowska Renata
10.09.2014 09:53:26 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Lewandowska Renata
05.09.2014 14:00:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
05.09.2014 13:59:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
02.09.2014 12:50:03 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 12:50:00 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 12:49:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 12:09:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 64/14
02.09.2014 12:09:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 64/14
02.09.2014 12:08:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 63/14
02.09.2014 12:07:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 63/14
02.09.2014 12:06:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 62/14
02.09.2014 12:05:40 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 62/14
02.09.2014 11:54:36 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Dane teleadresowe
02.09.2014 11:48:44 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Wybory
02.09.2014 11:46:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:46:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:46:02 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:44:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:37:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:33:15 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 11:33:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 11:32:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 11:32:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 11:32:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 11:32:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku.
02.09.2014 11:31:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
02.09.2014 11:31:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
02.09.2014 11:31:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
02.09.2014 11:31:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
02.09.2014 11:31:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie pełnomocnika
02.09.2014 11:30:49 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Oświadczenie pełnomocnika
02.09.2014 11:30:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
02.09.2014 11:30:00 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej ?
02.09.2014 11:29:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej ?
02.09.2014 11:29:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 27.08.2014 r. o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
02.09.2014 11:28:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 27.08.2014 r. o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
02.09.2014 11:28:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 27.08.2014 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
02.09.2014 11:27:22 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 27.08.2014 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
02.09.2014 11:27:05 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 11:27:02 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 11:26:59 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 11:26:57 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z
02.09.2014 11:26:55 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na d
02.09.2014 11:26:52 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku. z kategorii Wybory
02.09.2014 11:26:50 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu z kategorii Wybory samorządowe 2014
menu