menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
Data Redaktor Zmiana
21.08.2017 14:02:32 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 42/17
21.08.2017 14:02:01 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 41/17
21.08.2017 14:01:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 41/17
21.08.2017 14:01:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 40/17
21.08.2017 14:00:39 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 40/17
18.08.2017 11:39:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
18.08.2017 11:38:21 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
18.08.2017 11:37:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik zawwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
17.08.2017 06:52:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
16.08.2017 11:21:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o treści złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
14.08.2017 10:52:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie wyników naboru do artykułu Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych
11.08.2017 12:42:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 10 - Specyfikacja techniczna do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 12:42:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 9 -przedmiar robót do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 12:41:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 - cz. 6 do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 12:41:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 -cz. 5 do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 12:40:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 cz. 4 do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 12:40:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 cz. 3 do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 12:40:20 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 - cz. 2 do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 12:39:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 - cz. 1 dok. techniczna do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 12:38:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 - cz. 1 do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 12:38:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 7- Wzór umowy do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 12:36:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 1-6 do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 12:35:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 12:35:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 12:34:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ogłoszenie o zamówieniu
11.08.2017 10:45:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o treści złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
11.08.2017 09:00:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
10.08.2017 12:59:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o treści złożonych ofert do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
03.08.2017 11:49:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
03.08.2017 11:48:43 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
03.08.2017 11:42:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 10-11 do artykułu Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
03.08.2017 11:42:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 9 - wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
03.08.2017 11:41:46 Kamil Kwolek Dodany załącznik Załączniki 1-8 do artykułu Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
03.08.2017 11:41:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
03.08.2017 11:40:54 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
03.08.2017 11:39:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówienie - Odbiór odpadów komunalnych
03.08.2017 11:38:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
02.08.2017 20:20:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o treści złożonych ofert do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
02.08.2017 07:43:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
02.08.2017 07:42:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
02.08.2017 07:41:28 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z kategorii Ogłoszenia
02.08.2017 07:36:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży do artykułu
02.08.2017 07:36:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.08.2017 07:33:20 Kamil Kwolek Dodany załącznik Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do artykułu wykaz nierychomości przeznaczonych do dzierżawy
02.08.2017 07:31:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł wykaz nierychomości przeznaczonych do dzierżawy
01.08.2017 11:54:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 10 do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
01.08.2017 11:54:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 9 do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
01.08.2017 11:54:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 cz. 4 do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
01.08.2017 11:53:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 cz. 3 do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
01.08.2017 11:53:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zał. nr 8 cz. 2 do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu - przebudowa drogi
menu