menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
Data Redaktor Zmiana
02.09.2014 11:22:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 11:22:00 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 11:21:45 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 11:21:33 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 11:21:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 11:20:44 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 11:20:41 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 11:20:39 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 11:20:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 11:18:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 11:17:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
28.08.2014 14:11:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu POSTANOWIENIE
28.08.2014 14:11:13 Kamil Kwolek Edytowano artykuł POSTANOWIENIE
28.08.2014 14:09:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE
28.08.2014 14:07:53 Kamil Kwolek Edytowano artykuł O B W I E S Z C Z E N I E
28.08.2014 14:07:23 Kamil Kwolek Edytowano artykuł O B W I E S Z C Z E N I E
28.08.2014 14:06:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł O B W I E S Z C Z E N I E
28.08.2014 14:01:00 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń
28.08.2014 13:57:51 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/24/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.
28.08.2014 13:57:13 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/24/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.
22.08.2014 14:57:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.08.2014 09:56:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja pokontrolna
18.08.2014 09:54:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja pokontrolna
14.08.2014 08:52:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń, z dnia 08 sirpnia 2014 r
14.08.2014 08:51:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń, z dnia 08 sirpnia 2014 r
08.08.2014 13:27:46 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie o cenę
08.08.2014 13:26:10 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zapytanie o cenę
08.08.2014 08:31:29 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Obwieszczenie
08.08.2014 08:30:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
08.08.2014 08:30:10 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
07.08.2014 14:45:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
04.08.2014 13:54:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr59/14
04.08.2014 13:53:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr59/14
04.08.2014 13:53:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr59/14
04.08.2014 13:51:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 61/14
04.08.2014 13:51:39 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 61/14
04.08.2014 13:50:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 60/14
04.08.2014 13:50:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 60/14
04.08.2014 13:48:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr59/14
04.08.2014 13:48:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr59/14
04.08.2014 13:47:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr57/14
04.08.2014 13:47:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr57/14
04.08.2014 13:46:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr56/14
04.08.2014 13:44:15 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr56/14
04.08.2014 13:43:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr55/14
04.08.2014 13:43:05 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr55/14
04.08.2014 13:42:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr54/14
04.08.2014 13:42:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr54/14
04.08.2014 13:41:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr53/14
04.08.2014 13:41:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr53/14
menu