menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Data Redaktor Zmiana
02.10.2014 12:10:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Mąkosa Alicja
02.10.2014 12:09:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Makowski Mariusz
02.10.2014 12:08:52 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Lewandowska Renata
02.10.2014 12:07:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Grzyb Zenon
02.10.2014 12:05:24 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Downarowicz Zbigniew
02.10.2014 12:01:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ćwikliński Ireneusz
02.10.2014 12:00:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Czupyt Zbigniew
02.10.2014 12:00:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Berk Jan
02.10.2014 11:59:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Pluta Andrzej
30.09.2014 11:42:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
30.09.2014 11:41:57 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
30.09.2014 11:41:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
30.09.2014 11:40:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
30.09.2014 08:51:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 70/14
30.09.2014 08:51:48 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 70/14
30.09.2014 08:51:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 69/14
30.09.2014 08:50:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 69/14
30.09.2014 08:48:51 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu z dnia 24 września 2014 r.
30.09.2014 08:48:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu z dnia 24 września 2014 r.
30.09.2014 08:46:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Komunikat o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu oraz godziny dyżurów
30.09.2014 08:45:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Komunikat o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu oraz godziny dyżurów
30.09.2014 08:43:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł INFORMACJA
30.09.2014 08:42:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych nadzień 16 listopada 2014 r
30.09.2014 08:41:46 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych nadzień 16 listopada 2014 r
29.09.2014 14:10:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
29.09.2014 14:09:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
29.09.2014 14:09:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
29.09.2014 14:06:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
29.09.2014 14:06:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
29.09.2014 14:05:10 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
22.09.2014 09:11:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik oswiadczenie19092014 do artykułu Krzysztof Kosuda
22.09.2014 09:10:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
22.09.2014 09:09:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
22.09.2014 09:01:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 68/14
22.09.2014 09:00:36 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 68/14
22.09.2014 08:59:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 67/14
22.09.2014 08:58:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 67/14
22.09.2014 08:57:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 66/14
22.09.2014 08:54:46 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 66/14
22.09.2014 08:53:44 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 65/14
22.09.2014 08:53:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 65/14
18.09.2014 14:40:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 14:39:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 14:39:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 14:38:52 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 14:38:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO
18.09.2014 14:38:16 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO
18.09.2014 14:38:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
18.09.2014 14:37:29 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
18.09.2014 14:37:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
menu