menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Redaktor Zmiana
22.09.2014 08:58:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 67/14
22.09.2014 08:57:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 66/14
22.09.2014 08:54:46 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 66/14
22.09.2014 08:53:44 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 65/14
22.09.2014 08:53:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 65/14
18.09.2014 14:40:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 14:39:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 14:39:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 14:38:52 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 14:38:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO
18.09.2014 14:38:16 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO
18.09.2014 14:38:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
18.09.2014 14:37:29 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
18.09.2014 14:37:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
18.09.2014 14:36:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
18.09.2014 14:36:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAS
18.09.2014 14:36:18 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAS
18.09.2014 14:35:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
18.09.2014 14:34:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
18.09.2014 14:34:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
18.09.2014 14:34:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
10.09.2014 09:54:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Lewandowska Renata
10.09.2014 09:53:26 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Lewandowska Renata
05.09.2014 14:00:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
05.09.2014 13:59:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
02.09.2014 12:50:03 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 12:50:00 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 12:49:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 12:09:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 64/14
02.09.2014 12:09:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 64/14
02.09.2014 12:08:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 63/14
02.09.2014 12:07:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 63/14
02.09.2014 12:06:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 62/14
02.09.2014 12:05:40 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 62/14
02.09.2014 11:54:36 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Dane teleadresowe
02.09.2014 11:48:44 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Wybory
02.09.2014 11:46:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:46:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:46:02 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:44:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:37:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:33:15 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 11:33:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 11:32:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 11:32:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 11:32:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 11:32:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku.
02.09.2014 11:31:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
02.09.2014 11:31:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
02.09.2014 11:31:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
menu