menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Redaktor Zmiana
27.05.2014 12:19:45 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Elżbieta Domańska
27.05.2014 12:16:28 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Piotr Klein
22.05.2014 14:26:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja
22.05.2014 14:25:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja
19.05.2014 14:51:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE
19.05.2014 14:47:54 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 33/14
19.05.2014 14:46:07 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 33/14
19.05.2014 14:44:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 28/14
19.05.2014 14:43:05 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie nr 28/14
08.05.2014 08:42:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 32/14
08.05.2014 08:42:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
08.05.2014 08:41:04 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
06.05.2014 08:34:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 31/14
06.05.2014 08:34:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 31/14
06.05.2014 08:31:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu odroczenia i rozłożenia na raty na podstawie dacyzji wydanych w 2013 roku
06.05.2014 08:30:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł odroczenia i rozłożenia na raty na podstawie dacyzji wydanych w 2013 roku
06.05.2014 08:30:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu umorzenia na podstawie decyzji wydanych w 2013 roku
06.05.2014 08:29:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł umorzenia na podstawie decyzji wydanych w 2013 roku
05.05.2014 15:00:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
05.05.2014 14:59:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
05.05.2014 14:58:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 32/14
05.05.2014 14:57:05 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 32/14
05.05.2014 12:38:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Szymborski Jan
05.05.2014 12:37:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Strzelec Justyna
05.05.2014 12:36:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Stawny Jarosław
05.05.2014 12:35:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Półtorak Marcin
05.05.2014 12:35:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Onichimowski Edmund
05.05.2014 12:34:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Mąkosa Alicja
05.05.2014 12:33:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Makowski Mariusz
05.05.2014 12:32:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Lewandowska Renata
05.05.2014 12:32:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Grzyb Zenon
05.05.2014 12:31:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Downarowicz Zbigniew
05.05.2014 12:30:52 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ćwikliński Ireneusz
05.05.2014 12:30:00 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Czupyt Zbigniew
05.05.2014 12:29:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Berk Jan
05.05.2014 12:28:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Pluta Andrzej
05.05.2014 08:56:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 30/14
05.05.2014 08:56:04 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 30/14
05.05.2014 08:25:45 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 29/14
05.05.2014 08:23:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 29/14
05.05.2014 08:14:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu bilans sporządzony na dzień 31.12.2013
05.05.2014 08:12:57 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł bilans sporządzony na dzień 31.12.2013
05.05.2014 08:10:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Kwartalne sprawozdania za okres od początku roku do 31 marca 2014
05.05.2014 08:08:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Kwartalne sprawozdania za okres od początku roku do 31 marca 2014
05.05.2014 08:06:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Kwartalne sprawozdania za okres od początku roku do 31 marca 2014
05.05.2014 08:04:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Kwartalne sprawozdania za okres od początku roku do 31 marca 2014
05.05.2014 08:02:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Kwartalne sprawozdania za okres od początku roku do 31 marca 2014
29.04.2014 12:24:51 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 28/14
29.04.2014 12:24:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 28/14
24.04.2014 13:31:34 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
menu