menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
Data Redaktor Zmiana
22.09.2014 08:01:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 68/14
22.09.2014 08:00:36 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 68/14
22.09.2014 07:59:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 67/14
22.09.2014 07:58:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 67/14
22.09.2014 07:57:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 66/14
22.09.2014 07:54:46 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 66/14
22.09.2014 07:53:44 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 65/14
22.09.2014 07:53:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 65/14
18.09.2014 13:40:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 13:39:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 13:39:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 13:38:52 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 13:38:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO
18.09.2014 13:38:16 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO
18.09.2014 13:38:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
18.09.2014 13:37:29 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
18.09.2014 13:37:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
18.09.2014 13:36:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
18.09.2014 13:36:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAS
18.09.2014 13:36:18 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAS
18.09.2014 13:35:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
18.09.2014 13:34:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
18.09.2014 13:34:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
18.09.2014 13:34:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
10.09.2014 08:54:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Lewandowska Renata
10.09.2014 08:53:26 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Lewandowska Renata
05.09.2014 13:00:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
05.09.2014 12:59:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
02.09.2014 11:50:03 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:50:00 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:49:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:09:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 64/14
02.09.2014 11:09:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 64/14
02.09.2014 11:08:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 63/14
02.09.2014 11:07:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 63/14
02.09.2014 11:06:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 62/14
02.09.2014 11:05:40 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 62/14
02.09.2014 10:54:36 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Dane teleadresowe
02.09.2014 10:48:44 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Wybory
02.09.2014 10:46:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 10:46:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 10:46:02 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 10:44:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 10:37:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 10:33:15 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 10:33:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 10:32:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 10:32:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 10:32:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 10:32:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku.
menu