menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Data Redaktor Zmiana
29.08.2013 14:46:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
28.08.2013 11:52:52 Kamil Kwolek Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
28.08.2013 07:24:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 154/g274/K/I/13
28.08.2013 07:23:43 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr 085/g274/R/I/13
28.08.2013 07:23:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 085/g274/R/I/13
28.08.2013 07:22:49 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 154/g274/K/I/13
27.08.2013 09:31:01 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr42/13
27.08.2013 09:30:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr41/13
27.08.2013 09:29:16 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr42/13
27.08.2013 09:28:21 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr41/13
19.08.2013 11:42:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert do artykułu Zapytanie ofertowe
14.08.2013 20:38:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik zmiana ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
14.08.2013 20:36:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik zmiana treści odpowiedzi na pytanie nr 1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
09.08.2013 15:07:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane-budowa domu przedpogrzebowego
09.08.2013 15:02:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane-budowa domu przedpogrzebowego
09.08.2013 15:02:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik dokumentacja techniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane-budowa domu przedpogrzebowego
09.08.2013 14:59:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ Budowa domu przepogrzebowego w Myślicach - Etap I do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane-budowa domu przedpogrzebowego
09.08.2013 14:58:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane-budowa domu przedpogrzebowego
09.08.2013 14:56:37 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane-budowa domu przedpogrzebowego
08.08.2013 12:32:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik odpowiedź na pytania cz.1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
07.08.2013 14:23:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Nowa Deklaracja o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
07.08.2013 14:22:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Nowa Deklaracja o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
07.08.2013 14:20:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
07.08.2013 14:20:39 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
07.08.2013 14:19:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
07.08.2013 14:19:18 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
07.08.2013 14:08:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr38/13
07.08.2013 14:08:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr38/13
07.08.2013 14:07:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr37/13
07.08.2013 14:07:32 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr37/13
07.08.2013 14:06:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr36/13
07.08.2013 14:05:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr36/13
07.08.2013 10:37:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr35/13
07.08.2013 10:36:46 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr35/13
06.08.2013 14:59:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik Wniosek do artykułu Zarządzenie nr33/13
06.08.2013 14:56:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr33/13
06.08.2013 14:55:56 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr33/13
06.08.2013 14:52:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 14:52:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 14:51:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 14:50:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 14:44:48 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 14:40:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 14:28:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 13:31:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 13:30:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik niosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 13:29:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 13:28:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 13:26:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do specjanego zasiłku opiekuńczego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 13:25:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik oswiadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
menu