menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
Data Redaktor Zmiana
26.04.2013 13:55:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł sprawozdania kwartalne RB za okres od początku roku do 31 marca 2013 roku
25.04.2013 12:12:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/10/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
25.04.2013 12:12:18 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR I/10/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
25.04.2013 12:11:52 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/8/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
25.04.2013 12:11:37 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR I/8/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
23.04.2013 11:45:11 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr16/13
23.04.2013 11:44:54 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr16/13
23.04.2013 11:44:48 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr16/13
23.04.2013 11:44:14 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr14/13
23.04.2013 11:42:51 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr15/13
23.04.2013 11:42:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr15/13
23.04.2013 11:42:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr14/13
23.04.2013 11:41:37 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr14/13
23.04.2013 08:23:37 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ewidencja miast ulic i adresów
17.04.2013 10:03:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR VII/62/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
12.04.2013 14:01:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.04.2013 14:00:52 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.04.2013 13:09:14 Kamil Kwolek Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
12.04.2013 12:07:10 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczinych do sprzedaży w Myślicach i Starym Mieście
12.04.2013 11:59:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczinych do sprzedaży w Myślicach i Starym Mieście
12.04.2013 11:58:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczinych do sprzedaży w Myślicach i Starym Mieście
12.04.2013 11:56:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczinych do sprzedaży w Myślicach i Starym Mieście
12.04.2013 11:51:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczinych do dzierżawy w Przezmarku
12.04.2013 11:49:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczinych do dzierżawy w Przezmarku
12.04.2013 11:48:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczinych do dzierżawy w Przezmarku
10.04.2013 13:45:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne
10.04.2013 13:44:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne
10.04.2013 13:44:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wystąpienie pokontrolne
10.04.2013 13:43:56 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wystąpienie pokontrolne
10.04.2013 10:28:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/10/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:28:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/10/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:27:54 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/9/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:27:45 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/9/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:27:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/8/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:27:04 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/8/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:26:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/7/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:26:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/7/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:25:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/6/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:25:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/6/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:24:54 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/5/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:24:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/5/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:24:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/4/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:05:58 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/4/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:05:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/3/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:05:15 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/3/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:04:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/2/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:04:29 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/2/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r
10.04.2013 10:03:54 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/1/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r.
10.04.2013 10:02:07 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/1/13 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 marca 2013 r.
10.04.2013 09:59:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr13/13
menu