menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Redaktor Zmiana
24.05.2018 16:06:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu
24.05.2018 16:06:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu
24.05.2018 16:01:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamóweiniu
24.05.2018 16:00:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamóweiniu
24.05.2018 15:59:48 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Prace remontowe w budynku szkolnym na pomieszczenia Klubu Seniora "Zdrówko" z kategorii Przetargi
24.05.2018 15:59:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
24.05.2018 15:56:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówiniu
17.05.2018 08:55:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Anna Cydejko
17.05.2018 08:54:58 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Bożena Karman
17.05.2018 08:54:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Krzysztof Kosuda
17.05.2018 08:53:46 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Marek Dariusz Turlej
17.05.2018 08:53:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sławomir Barnik
17.05.2018 08:52:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sławomir Buzanowski
17.05.2018 08:51:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wojciech Grzyb
17.05.2018 08:51:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Aneta Błaszczyk
17.05.2018 08:50:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Marcin Domagalski
17.05.2018 08:36:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Mariusz Makowski
17.05.2018 08:36:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Dorota Letkiman
16.05.2018 16:56:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik 2 do artykułu Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej w kwocie wyższej niż 500 zł
16.05.2018 16:56:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik 1 do artykułu Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej w kwocie wyższej niż 500 zł
16.05.2018 16:55:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej w kwocie wyższej niż 500 zł
15.05.2018 13:45:01 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
15.05.2018 13:44:52 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
15.05.2018 13:44:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
11.05.2018 15:12:01 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
11.05.2018 15:11:33 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
11.05.2018 15:10:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 084/g274/R/II/18
11.05.2018 15:09:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 084/g274/R/II/18
11.05.2018 15:08:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu
11.05.2018 15:07:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu
11.05.2018 15:05:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu
11.05.2018 15:04:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu
11.05.2018 15:02:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Roczne sprawozdanie finansowe
11.05.2018 15:01:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Roczne sprawozdanie finansowe
11.05.2018 15:00:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 24/18
11.05.2018 15:00:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 24/18
11.05.2018 14:59:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 23/18
11.05.2018 14:59:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 23/18
11.05.2018 14:59:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 22/18
11.05.2018 14:58:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 22/18
11.05.2018 14:55:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Petycja- Inicjatywa - Walczmy ze smogiem - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
11.05.2018 09:43:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o liczbie kandydtaów spełaniających wymagania formalne na stanowisko młodszy opiekun klubu seniora do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko młodszego opiekuna
11.05.2018 09:29:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o wynika rekrutacji na stanowisko młodszy opiekun klubu seniora do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko młodszego opiekuna
11.05.2018 09:27:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy wychowawca placówki wsparcia dziennego do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko Wychowawcy
11.05.2018 09:25:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o liczbie kandydtaów spełaniających wymagania formalne na stanowski młodszy wychowawca placówki wsparcia dziennego do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko Wychowawcy
11.05.2018 09:22:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o wynika rekrutacji na stanowisko młodszy opiekun w GOPS do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko młodszego opiekuna
11.05.2018 09:20:21 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Informacja o wynika rekrutacji z artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko młodszego opiekuna
10.05.2018 08:21:28 Kamil Kwolek Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówiniu
09.05.2018 15:20:12 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o zamówiniu
09.05.2018 15:13:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówiniu
menu