menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Redaktor Zmiana
06.08.2013 14:55:56 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr33/13
06.08.2013 14:52:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 14:52:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 14:51:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 14:50:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 14:44:48 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 14:40:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 14:28:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 13:31:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 13:30:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik niosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 13:29:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 13:28:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 13:26:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do specjanego zasiłku opiekuńczego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 13:25:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik oswiadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 13:23:53 Kamil Kwolek Edytowano artykuł ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:23:13 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka _Becikowe_ z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:23:09 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor wniosek ZP od 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:22:58 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor wniosek SP od 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:22:55 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Świadczenia opiekuńcze z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:22:51 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor zaswiadczenia urzad skarbowy 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:22:45 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor wniosek ZR 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:22:42 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor oswiadczenie o dochodach niopodatk od 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:22:35 Kamil Kwolek Usunięty załącznik (dot. okresu zasiłkowego 2010_2011) z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:22:32 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zalacznik 3 oswiadczenie z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:22:29 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu_ z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
05.08.2013 14:11:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
05.08.2013 14:10:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
02.08.2013 12:33:24 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Obwieszczenie
02.08.2013 12:33:05 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Obwieszczenie
02.08.2013 12:24:46 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Obwieszczenie
02.08.2013 12:23:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
02.08.2013 12:07:45 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal14 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 12:07:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal13 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 12:07:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal12 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 12:06:26 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zal14 z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 12:06:23 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zal13 z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 12:06:20 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zal12 z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:57:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal12 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:56:45 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zal12 z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:55:04 Kamil Kwolek Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:54:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal14 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:53:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal13 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:53:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal12 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:53:03 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zal12 z artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:52:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik zal12 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:51:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:51:44 Kamil Kwolek Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
02.08.2013 11:51:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
31.07.2013 12:51:32 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok
31.07.2013 12:50:40 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr32/13
menu