menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Data Redaktor Zmiana
02.09.2014 10:31:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
02.09.2014 10:31:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
02.09.2014 10:31:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie pełnomocnika
02.09.2014 10:30:49 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Oświadczenie pełnomocnika
02.09.2014 10:30:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
02.09.2014 10:30:00 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej ?
02.09.2014 10:29:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej ?
02.09.2014 10:29:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 27.08.2014 r. o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
02.09.2014 10:28:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 27.08.2014 r. o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
02.09.2014 10:28:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 27.08.2014 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
02.09.2014 10:27:22 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 27.08.2014 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
02.09.2014 10:27:05 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:27:02 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:26:59 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:26:57 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z
02.09.2014 10:26:55 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na d
02.09.2014 10:26:52 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku. z kategorii Wybory
02.09.2014 10:26:50 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:26:47 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:26:44 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Oświadczenie pełnomocnika z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:24:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:24:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu
02.09.2014 10:24:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:23:52 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu
02.09.2014 10:22:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:22:26 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:22:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:22:00 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:21:45 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:21:33 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:21:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:20:44 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:20:41 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:20:39 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:20:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:18:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:17:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
28.08.2014 13:11:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu POSTANOWIENIE
28.08.2014 13:11:13 Kamil Kwolek Edytowano artykuł POSTANOWIENIE
28.08.2014 13:09:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE
28.08.2014 13:07:53 Kamil Kwolek Edytowano artykuł O B W I E S Z C Z E N I E
28.08.2014 13:07:23 Kamil Kwolek Edytowano artykuł O B W I E S Z C Z E N I E
28.08.2014 13:06:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł O B W I E S Z C Z E N I E
28.08.2014 13:01:00 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń
28.08.2014 12:57:51 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/24/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.
28.08.2014 12:57:13 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/24/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.
22.08.2014 13:57:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.08.2014 08:56:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja pokontrolna
18.08.2014 08:54:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja pokontrolna
14.08.2014 07:52:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń, z dnia 08 sirpnia 2014 r
menu