menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Redaktor Zmiana
04.02.2013 11:48:28 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
04.02.2013 11:48:10 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
04.02.2013 11:37:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ
04.02.2013 11:35:16 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ
01.02.2013 13:39:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
01.02.2013 13:38:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
01.02.2013 13:22:18 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Protokoły z sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń kadencja 2010 - 2014
01.02.2013 13:19:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29.12.2012r.
01.02.2013 13:19:15 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29.12.2012r.
31.01.2013 08:55:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł EPUAP
30.01.2013 15:03:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Roczny plan kontroli na 2013 rok
30.01.2013 15:03:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Roczny plan kontroli na 2013 rok
30.01.2013 15:01:46 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
30.01.2013 15:01:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
30.01.2013 14:58:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik Infromacja o wynikach naboru do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
28.01.2013 11:35:51 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 3/13
28.01.2013 11:35:36 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 3/13
28.01.2013 11:31:11 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Protokoły kontroli
28.01.2013 11:26:47 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Protokół z kontroli kompleksowej gminy Stary Dzierzgoń
28.01.2013 11:23:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Protokół z kontroli kompleksowej gminy Stary Dzierzgoń
28.01.2013 11:21:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Projekt wystąpienia pokontrolnego
28.01.2013 11:21:22 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Projekt wystąpienia pokontrolnego
28.01.2013 11:20:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Protokół kontroli w zakresie projektu
28.01.2013 11:18:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Protokół kontroli w zakresie projektu
28.01.2013 11:16:05 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Protokół kontroli w zakresie projektu
28.01.2013 11:15:21 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Protokół kontroli w zakresie projektu
17.01.2013 13:57:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu do artykułu Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013
17.01.2013 13:52:44 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Budżet gminy Stary Dzierzgoń na 2013 rok z kategorii 2013 rok
17.01.2013 13:51:48 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Budżet gminy Stary Dzierzgoń na 2013 rok
17.01.2013 13:50:35 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wieloletnia prognoza finansowej na lata 2013-2019
17.01.2013 13:48:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
17.01.2013 08:58:36 Kamil Kwolek Edytowano artykuł PODATKI I OPŁATY
17.01.2013 08:57:19 Kamil Kwolek Edytowano artykuł PODATKI I OPŁATY
17.01.2013 08:56:56 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł PODATKI I OPŁATY
15.01.2013 13:34:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
15.01.2013 13:33:44 Kamil Kwolek Usunięty załącznik obwieszzcenie z artykułu Obwieszczenie
11.01.2013 14:34:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR VII/74/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
11.01.2013 14:34:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/74/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
11.01.2013 14:33:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR VII/73/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
11.01.2013 14:33:32 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/73/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
11.01.2013 14:33:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR VII/72/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
11.01.2013 14:32:56 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/72/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
11.01.2013 14:32:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR VII/71/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
11.01.2013 14:31:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/71/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
11.01.2013 14:31:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR VII/70/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
11.01.2013 14:31:07 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/70/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
11.01.2013 14:30:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR VII/69/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
11.01.2013 14:30:35 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/69/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
11.01.2013 14:30:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR VII/68/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
11.01.2013 14:29:48 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VII/68/12 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 grudnia 2012 r.
menu