menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Redaktor Zmiana
19.09.2012 16:58:24 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych gruntowych położonych w Pudłowcu
19.09.2012 16:57:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych gruntowych położonych w Pudłowcu
19.09.2012 16:56:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych gruntowych położonych w Pudłowcu
19.09.2012 16:56:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych gruntowych położonych w Wartulach
19.09.2012 16:55:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych gruntowych położonych w Wartulach
19.09.2012 16:54:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych gruntowych położonych w Wartulach
18.09.2012 09:48:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Lipiec, Stary Dzierzgoń i Przezmark
18.09.2012 09:48:07 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Lipiec, Stary Dzierzgoń i Przezmark
18.09.2012 09:46:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Bucznik i Tabory
18.09.2012 09:45:43 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Bucznik i Tabory
18.09.2012 09:44:20 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Piaski,Matule, Gisiel
18.09.2012 09:43:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Piaski,Matule, Gisiel
18.09.2012 09:36:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik zarzadzenie56_12 do artykułu Zarządzenie nr 56/12
18.09.2012 09:35:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 56/12
18.09.2012 09:35:05 Kamil Kwolek Dodany załącznik zarzadzenie55_12 do artykułu Zarządzenie nr 55/12
18.09.2012 09:34:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 55/12
18.09.2012 09:33:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik zarzadzenie 54_12 do artykułu Zarządzenie nr 54/12
18.09.2012 09:32:49 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 54/12
18.09.2012 09:32:14 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 54/12
18.09.2012 09:30:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik zarzadzenie51_12 do artykułu Zarządzenie nr 51/12
18.09.2012 09:29:04 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 51/12
14.09.2012 18:32:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik przetarg na dostawę oleju opałowego do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na olej opałowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach
14.09.2012 18:29:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na olej opałowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach
12.09.2012 14:35:01 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ Przebudowa mostu w miejscowści Zakrety i Latkowo do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
12.09.2012 14:34:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik Rys Zakręty do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
12.09.2012 14:33:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik STWiOR Zakręty do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
12.09.2012 14:32:46 Kamil Kwolek Dodany załącznik Przedmiar robót Zakręty do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
12.09.2012 14:32:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik Projekt wykonawczy Zakręty do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
12.09.2012 14:32:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik Rys Latkowo do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
12.09.2012 14:30:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik STWiOR Latkowo do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
12.09.2012 14:30:00 Kamil Kwolek Dodany załącznik Przedmiar robót Latkowo do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
12.09.2012 14:29:28 Kamil Kwolek Dodany załącznik Projekt wykonawczy Latkowo do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
12.09.2012 14:28:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
12.09.2012 14:24:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
12.09.2012 14:23:33 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:38:01 Kamil Kwolek Dodany załącznik opis BIOZ do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:37:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik BIOZ_strona tytułowa do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:37:00 Kamil Kwolek Dodany załącznik opis arch - bud do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:36:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik projekt_arch-bud okładka do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:36:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik opis proj. zagosp. do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:35:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik projekt zagosp. okładka do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:35:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik klauzula sprawdzającego do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:35:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik strona tytułowa do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:34:47 Kamil Kwolek Dodany załącznik spis treści do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:34:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik okładka do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:34:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik konstrukcja_3 do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:33:47 Kamil Kwolek Dodany załącznik konstrukcja_2 do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:33:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik konstrukcja_1 do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:33:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik rysunek mapka do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
11.09.2012 15:32:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik proj. zagospodarowania terenu do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
menu