menu

Pełne statystyki artykułów

10 najczęściej odwiedzanych artykułów
1641. Kwartalne sprawozdania za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 487
1642. Interpretacja podatkowa 486
1643. Okresowa ocena jakości wody w miejscowościach Przezmark, Gisiel, Protajny 486
1644. UCHWAŁA NR I/4/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń 486
1645. UCHWAŁA NR VI/56/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2015 r. 486
1646. Zarządzenie nr 16/15 486
1647. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30.11.2015 r. 485
1648. Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 21 września 2015 485
1649. UCHWAŁA NR I/10/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/08 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu 485
1650. UCHWAŁA NR II/7/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 marca 2011 r. 485
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
menu