menu

Pełne statystyki artykułów

10 najczęściej odwiedzanych artykułów
1891. UCHWAŁA NR V/41/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 26 listopada 2015 r. 480
1892. Zarządzenie nr 12/11 480
1893. Ogłoszenie o zamówieniu 479
1894. UCHWAŁA NR I/7/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzierzgoń. 479
1895. UCHWAŁA NR III/25/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. 479
1896. UCHWAŁA NR IV/33/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 02 sierpnia 2011 r. 479
1897. Zarządzenie Nr 117/15 479
1898. Zarządzenie nr 63/15 479
1899. Protokoły z sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń kadencja 2014 - 2018 478
1900. Uchwała Nr 021/g274/D/V/16 z dnia 26 stycznia 2016 478
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
menu