menu

Pełne statystyki artykułów

10 najczęściej odwiedzanych artykułów
2971. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 12 czerwca 2020 r. 127
2972. Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń znak So.6220.2.2020 127
2973. Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji piasku ze złoża „Stare Miasto IV” na dz. nr 88/3 obręb Stare Miasto”. 126
2974. Informacja 125
2975. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego 125
2976. UCHWAŁA NR VI/47/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 grudnia 2019 r. 125
2977. UCHWAŁA NR I/9/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r. 123
2978. Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej nr 1 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Folwark działka nr 26/87, gmina Stary Dzierzgoń”. 122
2979. UCHWAŁA NR I/3/20 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 24 marca 2020 r. 122
2980. Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie wydania postanowienia znak So.6220.2.2020 z dnia 11.05.2020 r. w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji piasku i piasku ze żwirem ze złoża na dz. nr 129/2, 129/3 (część), 131/2 (część) i 148/1 obręb Stare Miasto” oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnnego z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.). 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307
menu