menu
drukuj

2013-08-02 12:23:41

Obwieszczenie


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARY DZIERZGOŃ

z dnia 01.08.2013r.

W sprawie wydania decyzji o umorzenie postępowania z powodu bezprzedmiotowości.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. ) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.      z 2008r. Nr 199, poz.1227) informuje, że  dnia 31.07.2013r. Wójt Gminy Stary Dzierzgoń po rozpatrzeniu wniosku Ampol-Merol Sp. z o. o. ul. Mikołaja z Ryńska 28A 87-200Wąbrzeźno reprezentowanej przez Pana Roberta Wiatrowskiego zam. ul. Niepodległości 14/3 14-200 Iława, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa instalacji zasilającej gazem płynnym propan, propan – butan, suszarnie zboża, wydał decyzję o umorzenie postępowania z powodu bezprzedmiotowości. 

 

Z treścią decyzji, opiniami oraz dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń, w pokoju nr 20 w godzinach od 715- 1515.

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Powyższą informację podano także na tablicy ogłoszeń, Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu.

 

 

 

 

                                                                        Wójt Gminy  Stary Dzierzgoń

                                                                                  / - / Marek Turlej  

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Kamil Kwolek
Data powstania: 02.08.2013 11:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2013 11:33
Liczba wyświetleń: 910

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie 02.08.2013 11:33 Kamil Kwolek
2 Obwieszczenie 02.08.2013 11:24 Kamil Kwolek
3 Obwieszczenie 02.08.2013 11:23 Kamil Kwolek
menu